Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ASEKURACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   asekuracja
D.   asekuracji
  asekuracjej
B.   asekurację
  asekuracją
N.   asekuracją
Ms.   asekuracji
  asekuracjej
liczba mnoga
M.   asekuracje
D.   asekuracyji
C.   asekuracjom
B.   asekuracje
N.   asekuracjami
Ms.   asekuracjach
Etymologia
śr. łac. assecuratio
Znaczenia
1.  prawn.  »gwarancja, zabezpieczenie prawne«
 • – Odebrałem List od IP Dunina Referendarza koronnego ktory uprasza abym podług assekuracyi swoiey za S. P. Matkę Dbdzkę [dobrodziejkę] moię zadoysc uczynił. SapANot 276.
 • – Lidzka [chorągiew], bez wiadomości mojej, owszem nad zakazy i abtestacye moje i nad asekuracye na pieniądze, którom im był posłał, z Derptu zeszła. RadziwKSprawy 178.
 • – Pokornie prosi Woysko/ áby ták K. I. M. iáko Ich MM. PP. Senatorowie przy boku I. K. M. ná ten czás zostáiący/ chcieli dáć ássekurátią osobną/ że ná przyszłym da Bog Seymie Wárszáwskim/ Páktá Hádyáckie authoritate Conuentus potwierdzone będą. MerkPol 75.
 • – Wyiąwszy z kieszenie Paciorki, przy ktorych był krzyżyk, położyła palce na nim, y przysięgała [królowa Maria Ludwika] na to, co w Assecuracyey napisano. LubJMan 70.
 • – In Fidem Reipublicae wziąc piniędzy u roznych osob zaroznymi assekuracyiami. PasPam 217v.
 • – Szołtys pokornie mię prosił [...] Czyniąc tedy ich afektacyjej dosyć, daję im tę asekuracyją, że gdy tego tak pomiar pokaże tedy przy tym zostawać mają. InwPuck 166.
 • – Wiele się u Szwedow [...] znayduie [Polek] więc Witemberg da na to assekuracyą y zastaw znaczny, iako ich wolno do męzow swoich powydawa. HistBun 41.
 • – Chociaż by też semotis rationibus na ktory czas pisarzy prognostyk nie ziścił się, na to nikomu Astrologowie assekuracyi nie daią. DuńKal L2v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • asekuracja Jego Królewskiej Mości:
  • – Osobliwie jednak przypomina J.K.M. [...] żądając wm. abyście [...] urodzonemu Krokowskiemu 100000 złp. na pewnych wsiach wedle asekuracyjej J.K.M. lege publica cum conditione exemptionis asekurowali. AktaKrak II/2 629.
 • asekuracja zasług:
  • – ASSEKURACYJA ZASłUG OD RPLTEY WINNYCH URODZONEGO MATYASZA [...] RADZIMINSKIEGO, PISARZA POLN. W. X. LIT. VolLeg V 10.
 • asekuracja roboracyjna:
  • – Tym ze Ich msciom Małżąkom dałem assekuracią Roboracijną w R 1725 na Summe TB 3000. SapADiar 126.
2.  prawn.  »pismo gwarantujące bezpieczeństwo, glejt«
 • Asékuracya/ vide Wárunek/ Gléyt/ Vbéspiéczęnie. Kn 9.
 • – Pokazował Król August diploma od Króla Szwedzkiego dane (to znaleziono przy Królewiczu Jakobie gdy go wzięto) w którym miał asekuracyą Królewicz Jakób. OtwFDzieje 119.
 • – Stawił się w piękney komitywie tak Prałatow swoich, iako y przyiacioł Biskup, wziąwszy w przod assekuracyą od Borzywoia o swoim bespieczeństwie. NiesKor II 335.