Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ASEKURACYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. asekuracyja  
D. asekuracyi   || asekuracyjej  
B. asekuracyję   || asekuracyją  
N. asekuracyją  
Ms. asekuracyjej   || asekuracyi  
lm M. asekuracyje  
D. asekuracyi  
C. asekuracyjom  
B. asekuracyje  
N. asekuracyjami  
Ms. asekuracyjach  
Etymologia
śr. łac. assecuratio
Znaczenia
1. prawn.  »gwarancja, zabezpieczenie prawne«
 • – Odebrałem List od IP Dunina Referendarza koronnego ktory uprasza abym podług assekuracyi swoiey za S. P. Matkę Dbdzkę [dobrodziejkę] moię zadoysc uczynił. SapANot 276.
 • – Lidzka [chorągiew], bez wiadomości mojej, owszem nad zakazy i abtestacye moje i nad asekuracye na pieniądze, którom im był posłał, z Derptu zeszła. RadziwKSprawy 178.
 • – Pokornie prosi Woysko/ áby ták K. I. M. iáko Ich MM. PP. Senatorowie przy boku I. K. M. ná ten czás zostáiący/ chcieli dáć ássekurátią osobną/ że ná przyszłym da Bog Seymie Wárszáwskim/ Páktá Hádyáckie authoritate Conuentus potwierdzone będą. MerkPol 75.
 • – Wyiąwszy z kieszenie Paciorki, przy ktorych był krzyżyk, położyła palce na nim, y przysięgała [królowa Maria Ludwika] na to, co w Assecuracyey napisano. LubJMan 70.
 • – In Fidem Reipublicae wziąc piniędzy u roznych osob zaroznymi assekuracyiami. PasPam 217v.
 • – Szołtys pokornie mię prosił [...] Czyniąc tedy ich afektacyjej dosyć, daję im tę asekuracyją, że gdy tego tak pomiar pokaże tedy przy tym zostawać mają. InwPuck 166.
 • – Wiele się u Szwedow [...] znayduie [Polek] więc Witemberg da na to assekuracyą y zastaw znaczny, iako ich wolno do męzow swoich powydawa. HistBun 41.
 • – Chociaż by też semotis rationibus na ktory czas pisarzy prognostyk nie ziścił się, na to nikomu Astrologowie assekuracyi nie daią. DuńKal L2v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • asekuracyja Jego Królewskiej Mości:
  • – Osobliwie jednak przypomina J.K.M. [...] żądając wm. abyście [...] urodzonemu Krokowskiemu 100000 złp. na pewnych wsiach wedle asekuracyjej J.K.M. lege publica cum conditione exemptionis asekurowali. AktaKrak II/2 629.
 • asekuracyja zasług:
  • ASSEKURACYJA ZASłUG OD RPLTEY WINNYCH URODZONEGO MATYASZA [...] RADZIMINSKIEGO, PISARZA POLN. W. X. LIT. VolLeg V 10.
 • asekuracyja roboracyjna:
  • – Tym ze Ich msciom Małżąkom dałem assekuracią Roboracijną w R 1725 na Summe TB 3000. SapADiar 126.
2. prawn.  »pismo gwarantujące bezpieczeństwo, glejt«
 • Asékuracya/ vide Wárunek/ Gléyt/ Vbéspiéczęnie. Kn 9.
 • – Pokazował Król August diploma od Króla Szwedzkiego dane (to znaleziono przy Królewiczu Jakobie gdy go wzięto) w którym miał asekuracyą Królewicz Jakób. OtwEDzieje 119.
 • – Stawił się w piękney komitywie tak Prałatow swoich, iako y przyiacioł Biskup, wziąwszy w przod assekuracyą od Borzywoia o swoim bespieczeństwie. NiesKor II 335.