Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WINNY I

przym. od
  WINO
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chmielina winna:
  • – A teraz się bez woyny imáć dopuszczácie: Czy Wam młodzieńcy/ co się świeższych lat bydź znacie/ Y blizszych mego wieku/ ktorym hártowáne Zbroye przystoyniey nosić/ niźli obkrącáne Chmieliną winną tyki/ y w szyszak stalony Głowę swoię vbieráć/ niżli w list zielony?. OvOtwWPrzem 126.
  • – Tám matká iego Agáwe máiąc przeciw synowi vmysł nieprzyiacielski, dla bluźnierstwa przeciw Bachusowi, wespoł z siostrámi, Ino y Autonoe, ná Pentheusá się tyką swoią, ktorą chmieliną winną zieloną obwiniona byłá, rzuciłá [...]. OvOtwWPrzem 133.
 • brant winny:
  • BRAN de vin [...] Brant winny wodka z lagru winnego robiona. DanKolaDyk I, 225.
 • administrator składnego winnego:
  • – Ichm. Panowie posłowie mają się o to [zakaz kupowania wina za granicą] starać [...] ażeby o to czynił instygator ex delatione administratora składnego winnego w trybunale inter causas fisci. AktaKrak II/1 215.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • grono winne:
  • Grono winne/ kálinowe/ bzowe. Botryon, Botrus [...]. Racemus [...]. Kn 210.
  • – A ná winney mácicy były trzy gáłązki/ á oná jákoby pąkowie wypuszczáłá/ á wychodził kwiát jey/ y dostawáły się jágody gron winnych. BG Rdz 40, 10.
  • – Przyniosła [...] gron winnych/ bronatno zfárbowánych z rodu. OvOtwWPrzem 332.
  • grono wina albo winne. T III 422.
 • beczka winna:
  • – v béczék winnych Kn 337.
  • – w beczkách winnych SolArch 133.

WINNY II, WINIEN

przym. od
  WINA
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   winien
  winny
ż   winna
n   winno
N. m   winnym
lm M. mos   winni
D.   winnych
stopień wyższy
lm M. mos   winniejsi
Znaczenia
1. »taki, który zawinił, który odpowiada za co«
 • – Iezelis Winny to cie Bog w tey Okazyi [...] skarze. PasPam 102-102v.
 • – Ten winięn kto oskarzył. PasPam 136.
 • – Bardziey go winnym nizeli nie winnym bydz sądzę. PasPam 136v.
 • – Insza to iest rzecz bydz obwinionym a insza winnym. PasPam 138.
 • – Kazał [król] się nąm obłapić przeprosić się odpuścić sobie z Serca bos cie iuz teraz obadwa sobie winni. PasPam 176v.
 • – Owi Infamisowie Poniewierali się az dodrugiego z nowu Seymu. Na ktorym Generalna Stanęła amnestya na wszystkich [...] oprocz kilku niektorych [...] Co byli winnieysi. PasPam 186v.
Związki frazeologiczne

 • czynić winnym:
2. »taki, który jest zobowiązany do czego«
Związki frazeologiczne

 • winien wdzięczność (sz. zm.):
 • »ktoś jest zobowiązany do wdzięczności, wiele zawdzięcza komuś«
  • – Musi sobie przypominać co WSCi winięn zawdzięczność. PasPam 162v.
 • winien wiele wdzięczności:
 • »ktoś jest zobowiązany do wdzięczności, wiele zawdzięcza komuś«
3. »należący się, należny«
 • – Do ktorey ochoty [...] winna, Maiestatowi obedyencyia y przysługa A sama Stymulowała mię Cnota. PasPam 147v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Winien mu/ iák báran wilkowi. KnAd 711.
Podhasła

*WINNY
rzecz

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»ten, kto zawinił, winowajca«
 • – Iezeli temu kto się niewinnym czyni choc do inszych winnych Regulowana przykra się widzi luba [zam. lubo] niewielka przymowka ztąd że niech bierze miarę. PasPam 140v.