Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHMIELNIK

rzecz.
m
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chmielnik
D.   chmielnika
B. uż. nżyw.   chmielnik
Ms.   chmielniku
liczba mnoga
M. uż. nosob.   chmielniki
D.   chmielników
B. uż. nosob.   chmielniki
Ms.   chmielnikach
Znaczenia
»miejsce uprawy chmielu, ogród, plantacja chmielu«
 • – Sádzony/ [chmiel] w Chmielnikách roście. Płonny po płociech y drzewách y po krzewinách sie pnie. SyrZiel 1459.
 • – [...] Wsámych chmielnikách tákie są zdrowe przechadzki Ze tám iák ná odpusty idą z miástá szwaczki. FraszSow C3.
 • – Młyn i tracz na bystrej wodzie, Jarzyny bujne w ogrodzie, Chmielnik tuż wtyle Aż wyjrzeć mile. SzlichWierszeWir I 169.
 • Chmiélnik/ Hortus aut ager lupo salictario serendo. Kn 67.
 • – Ten Laski trzymal Voglieszin chmielnik. TrepNekLib 56v marg.
 • – Pasieka [...] jest ulów pustych 4, co nieboszczyk pan Lesiński przysposobił. Chmielniki poniszczały. InwZawVet 240.
 • – XVI. O CHMIELNIKACH y PŁOTACH. HaurEk 9.
 • – XVI. ô CHMIELNIKACH. CMIELNIKI mieć ná pámięci, áby ie wcześnie zátyczyć, y według czásu koło Panny MARYEY Narodzenia zbieráć, y w przykryciu chowáć, áby Chmiel nie wietrzał. HaurEk 18.
 • Chmielniki ieśli zátyczono, y według czásu Chmiel zebrano, y ieśli iest w suchym mieyscu, y w nakryciu, áby nie wietrzał, y wiele go może być, z przemierzenia connotácyą vczynić. HaurEk 87.
 • – Co wzgledem Chmielnikow y Płotow. HaurEk 87 marg.
 • Chmielniki. Według mieyscá. Stroisze ponumerowáć. HaurEk 155.
 • Chmielnikow iáko przypilnowác, tákże sposob żeby się chmiel krzewił. 18. HaurEk 162.
 • – [...] ten to burgrabia wydzieloł wszystkę i zupełną część wsi i dziedziny przerzeczony Lipego, to jest tę, którą niegdy przerzeczony p. Maciej Lipski ociec ich od przerzeczonego Jana Lipskiego Z Jastrzębnik kupił z dworem, z placem, z sadzawkami, sadem i połowicą chmielnika przerzeczonego, z tej strony ku dworu, który jest na spólnym wygonisku zbudowany [...]. InwKal I 72.
 • – Do tego na tenże dział wydzieloł temuż to Janowi na część jego bydła rogatego i nierogatego [...] Do tego kmieci 6 [...] Ogrodników 2: Sobka i Szczepana bracią rodzoną, także z placami, z budowaniem, z ogrodami, na których siedzą, i płóciennika trzeciego. Chmielnik, który leży przy dworze tym. InwKal I 72.
 • – Przy dworze sad i chmielnik. InwKal I 337.
 • – Sad jeden [...] W nim chmielnik zagacony. InwKal I 540-541.
 • – Przy spichrzu chmielnik pusty, tylko tyczki stoją, miejscami chmielu na nich nie masz [...]. InwKal I 678.
 • – [...] pomienioną włokę roli, która się zaczyna przy rzece młyńskiej [...] zacząwszy od chmielnika aż do jeziora Wierzyska morgów 10 wykopane [...] konferuję. InwPuck 202.
 • – Druga pod sumieniem takze zeznawam, yz tenze Peruna Hardelkę starą, poddaną Siedlecką, zesłał w dom moy do tegoz Piotra wyzey pomienionego, zeby się mogł był z Peruna samym ustnie zniesc y rozmowie w chmielniku, ktory to Sowka za tym poselstwem poszedł, ale dokąd y gdzie, wiedziec nie mogę, Trzecia zeznał y to, ze pomieniony Sowka, szwagier iego, rzekł te słowa: Dawno iuz chciał ten zdrayca Peruna, abym się był w niwecz obrocił, a toz tez teraz i u z tego dokazał. SprawyCzerUl 408.
 • – Na wtore interrogatorium spytany: Iezeli Hardelka u niego była z poselstwem od Peruny, aby się on z nim widział y rozmowił w chmielniku? odpowiedział, ze ią na oczy swoie nie widział, nie tylkoby z nią miał mowie. SprawyCzerUl 408.
 • HOUBLONNIERE [...] Salictarium [...] CHMIELNIK. DanKolaDyk II, 131.
 • – Inwentarz zaś żaden nie znajduje się po śp. jmp. Andrzeju Kożuchowskim, cześnikowiczu wieluńskim, tylko jmp. Teofili z Gembartów Kożuchowskiej. 74 Majków, Chmielniki Classis prima Dworu połowa z tej strony od owczarni i stodół, to jest izba, pokój i reiteratka, tudzież kuchni i sieni połowa. InwKal II 215.
 • – Place 2 puste z ogrodami między Janem Kazubkiem i Janem Kuczą leżące, z których jeden z tę stronę od Jana Kuczy na 2 ogródki rozdzielony, jednak 10 lasek, obydwa mierząc, wynoszący, naprzeciw Zającowi huic classi adiungitur i plac teraz pusty na chmielniku po zbiegłym kowalu. InwKal II 220.
 • Chmielnik. Hopf=Garten/ Hopfen=Berg. houblonniére. T III 115.
Podhasła

*CHMIELNIK
rzecz
m

Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   Chmielnika
C.   Chmielnikowi
B. uż. nżyw.   Chmielnik
N.   Chmielnikiem
Najwcześniejsze poświadczenie:
1608
Znaczenia
»nazwa miejscowa«
 • – Tenże/ ieszcze będąc Woiewodą Ruskim/ á wiedząc iáko Tátárzy náuczyli sie z pogránicznych żyć/ y żádnego roku nie opuszczáią/ áby sie mieli ináczey spráwowáć/ nádto hetmáński swoy vrząd pilnie vważáiąc/ by do Podola ná láto nie wbieżeli/ z wielkim woyskiem pod Chmielnik przyszedł/ Miásteczká popráwił/ Zamek opátrzył/ gdzie mu też śiełá Ruskiey y Podolskiey szláchty záiácháło/ y rycerskiey práwie młodzi czoło/ ktorych on záwsze przy sobie kosztem wielkim chował/ y znáczną hoynośćią zátrzymawał. CezWargFranc 21.
 • – A ták z kleski, i pierwszey i wtorey tey swoi, Tanszy zátym Krzywonos, dopiero sie zboi: Za co przepaść do Bugu tym zápedem myślił, I gdźie daley Fortunie Termin swoy zákryślił, Tu sie oparł zráżony, i ku Chmielnikowi Umknął nazad. TwarSWoj 23.
 • – Aleć wojewoda zwietrzywszy to, z wojskiem swoim i z Wyhowskim aż pod Chmielnik umknął się, i z hetmanem wielkim Potockim dla uspokojenia buntów idącym, łączy się. JemPam 272.
 • – Przez ten tydzień od wojska nie masz innej ponowy nad tę, że wojsko w przeszłym tydniu od Petlikowic pomknęło się ku Dniestrowi pod Chmielnik; jeśli się dalej ruszyli, nic nie słychać. SarPam 380.
 • – Uieli się o to Polácy y pod Chmielnikiem uderzyli ná nieprzyiácioł, zrázu Victores, potym victi. ChmielAteny II 343.
 • – Kasper Dorocki zagrodnik z Chmielnika ma dzieci 2: Maryjannę w roku ósmym, Piotra w roku szóstym; krowę, świnię, siekierę i kosę. InwKal II 217.
 • – Józef Taterka z Chmielnika półrolnik ma dzieci 4: Małgorzatę w roku siedemnastym, Kaźmierza w roku trzynastym, Rocha w roku dwunastym, Katarzynę w roku czwartym; koni 3, wołu jednego i to wszystko co i pierwszy pierwszy. InwKal II 219.
 • – Chałupnicy: Janek Taterka z Chmielnika dzieci nie ma; żona jego cudza poddana. Michał Widawski cudzy poddany, o którego prawo zaczęte, żonę ma poddaną z Majkowa InwKal II 219.
 • – Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wyćieli, ludźi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznym rozlaniem krwi Chrześćiańskiey [...]. ŁubHist 30.
 • – [...] Kraków zrabowali jedni, drudzy Łęczyckim i Kujawskim Województwami szli, plądrując prosto ku Wrocławowi cały Kray, pod Chmielnikiem zastąpiła im Partya Woyska Polskiego, ale i ći przełomani wielką kupą Poganów, wiele ich jednak położyli na placu, i ledwie naśi zwyćięstwa niedotrzymali; jako pisze Kromer. ŁubHist 30.