Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ACZ

spój.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XV-XVIII), SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
  acz
Znaczenia
»choć, jednak, ale«
 • Acz/ áczkolwiék/ choćia/ choćiasz/ Quamuis, quanquam, etsi, etiamsi, licet, tametsi [...] v. Wszákże. Kn 4.
 • Etsi. Acz. KnŁacPol 272.
 • Etiamsi. Acz. Chćiaby. KnŁacPol 272.
 • Licet. Aduerb Acz. KnŁacPol 438.
 • Quamlibet. Acz. Choć. KnŁacPol 649.
 • Quanquam. Acz. KnŁacPol 649.
 • Quamuis. Acz. Ják nawięcey. KnŁacPol 649.
 • Tamen. Wszákżé. Acz. Przynamniey. KnŁacPol 768.
 • – *Acz, * aczkolwiek, conj. obgleich. quoique; bienque. § aczkolwiek (choćiaż) ryb dosyć iesy, nie tanie iednak. T III 2.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • acz i:
 • »jeżeli, kiedy«
  • – O Pannie Siła piszesz o Męznym Lwie mało Widzęia to zeć iakos Ładniey koncept idzie Niz o woięnnym Marsie pisac aczy przyidzie. PasPam 272v.
 • acz nic:
  • Acz nic/ vide Przynamniéy. Kn 4.
  • – Przynamniey/ ácz nic. Minimum. Kn 879.