Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARWIERKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BARWIERKA, BALWIERKA, BAŁWIERKA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (barbirzka), SXVI (supl.), Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SJP (nie not.)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   barwierka ||   balwierka ||   balwierka
B.   balwierkę
Znaczenia
»żona cyrulika albo kobieta pełniąca jego funkcje«
  • – Bałwierka iz dogadzała posługom Jey Mśći prosi aby iey beła dana suknia ktorą iey naznaczeła Jey Mść. OssJŻyw 7v.
  • Bárwierka Tonstrix, [...] Tonstricula. Kn 15.
  • – LENCZOWSKI [...] pojął beł balwierkę wdowę w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
  • – Magdalena Balwierka przy Possesiey Domu w Rynku Stanisława Rymarza bedączy wedle dispositiey Przywileiu De Data 5ta Martÿ 1592 danego zachowana. KomonDziej 112v. KomonDziej 112v.
  • – BARBIERE [...] Tonstrix [...] BALWIERKA żona Balwierza. DanKolaDyk I, 171. T III 171.

BALWIERKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BARWIERKA, BALWIERKA, BAŁWIERKA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (barbirzka), SXVI (supl.), Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   barwierka ||   balwierka ||   bałwierka
B.   balwierkę
Znaczenia
»żona cyrulika, balwierza albo kobieta zajmująca się goleniem, strzyżeniem i wykonywaniem prostych zabiegów medycznych«
  • Bałwierka iz dogadzała posługom Jey Mśći prosi aby iey beła dana suknia ktorą iey naznaczeła Jey Mść. OssJŻyw 7v.
  • Bárwierka Tonstrix, [...] Tonstricula. Kn 15.
  • – LENCZOWSKI [...] pojął beł balwierkę wdowę w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
  • – Magdalena Balwierka przy Possesiey Domu w Rynku Stanisława Rymarza bedączy wedle dispositiey Przywileiu De Data 5ta Martij 1592 danego zachowana. KomonDziej 112v.
  • – BARBIERE [...] Tonstrix [...] BALWIERKA żona Balwierza. DanKolaDyk I, 171.
BAŁWIERKA p. BALWIERKA


BAŁWIERKA p. BALWIERKA


BARWIERKA p. BALWIERKA


BARWIERKA p. BALWIERKA