Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*AGNICJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1664
Formy gramatyczne
lp D.   agnicji
B.   agnicją
Etymologia
łac. agnitio
Znaczenia
»rozpoznanie, poznanie czego«
  • – My na instancyą stron obudwu in locum controversum zjachawszy [...] patrząc jednak na słuszność i uważając samychże obywatelow wsi Szprudowa agnitią [...] uznaliśmy [...] granice ab utrinque postanowić. OpisKról 30.
  • – Urząd niniejszy wojtowski i ławniczy Krowoderski Krowoderski [Krowoderski:adj:sg:nom:m:pos] , wysłuchawszy aktora skargi i pozwanego dobrowolnej agnicji urzędownie uczynionej, do której agnicji stosując się, tak sądzi: ponieważ pozwany Wojciech Sporek, wiedziawszy, że brat jego starszy Jan Sporek o przyjazn pomienionej Małgorzaty wdowy starał się, nieuważając na przykazanie Boskie, z tąż Małgorzatą, na owczas wdową, niegodziwie i cielesnie zgrzeszył [...]. KsKrowUl 655.