Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AGNUS

rzecz.
m
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVI-XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   agnus
D.   agnusa
B. uż. nżyw.   agnus
liczba mnoga
M. uż. nosob.   agnusy
Etymologia
łac. agnus
Znaczenia
»figurka baranka ze święconego wosku; medalion, relikwiarz z wizerunkiem baranka«
 • Die 8 [iulii]. Ks. Przechocki złoty agnus, który ważył cztyry czerwonych. InwDomLwowGęb 331.
 • Die 26 augusti. Pani Katarzyna Zydaczowska pasamonniczka oddała pół agnusa srebrnego, na którym obrazek N. Panny malowany. InwDomLwowGęb 345.
 • Die 15 februarii. Od Jm Paniej Anny Młodzieńskiej oddano agnus albo relikwiarz z krzyształu di montanio, we srebro oprawny. InwDomLwowGęb 345.
 • – Różne fragmenta srebrne, agnusy, krzyżyki, łańcuszki, kolca od tabliczek etc., różnej próby ważyły grzywien 3. InwDomLwowGęb 348.
 • – Wosk iarzący z balsamem i z wodą krzyzmową, sprawiły ten to agnus, cną swiątosc woskową. ZygrPap 68.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • agnus Dei:
  • – 1 więlkię Agnusz Dęiey z obu stron za skłęm, w białych romach. SzumInw 44.
  • – Z gibsu obrazek Narodzenia Panskiego, y pod tym Agnus Dey. SzumInw 44.
  • – Cztery obrazky z relykwiiamy za skłem [...] y ięden Agnus Dey mały ręlikwiiarzyk. SzumInw 44.