Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*URWAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   urwał
czas przyszły prosty
lp 1. os.   urwę
Znaczenia
»zadać cios«
  • – Dopiero na mnie natrze iak tez urwę go w łeb iak by nie był na nogach. PasPam 89.
  • – Moy wyrostek pilnował mi tyłu dwoch zas Czeladzi tuz polemnie. Iakos tam wyrostka odemnie od saczyli urwał mię ieden z tyłu ale przecię nie bardzo y zaraz nastronę od skoczył. PasPam 181.
Podhasła

URWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1692
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Czemu rozśiekánego węża częśći sie ruszaią? Bo w gádźinách dusze oraz ná częśći śiekámy y tá trwa do czasu ále iż nie całá długo trwáć nie może, y ták ginie. W wole lubo też máterialná dusza, á zatym da sie ná części siekáć nie trwa ták długo, bo iest doskonálsza, bo ktora dusza grubsza y bárźiey máterialná dłużey może w cząstkach trwáć, iáko to znac w gáłązkách y źiołách urwánych, ktore długo żyią gdy ie w wodę wstáwią. TylkRoz 174.