Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CARSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (; pod: car; XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   carski
D. n   carskiego
B. ż   carską
n   carskie
N. m   carskiem
lm M. mos   carscy
D.   carskich
B. nmos   carskie
N.   carskiemi
Znaczenia
»związany z carem«
 • Cárski/ Regius [...]. Kn 59.
 • – Ludzi kilkaset do nas przysłano z żywnością, i mnie hramotę carską, setnikostwo i żałowanie, panu Chocimskiemu atamaństwo. KamDŁużDiar 388.
 • – Bardzo niewiele uszło Woiewodow kniaziow Boiarow Dumnych Urzędnikow Carskich siła bardzo naginęło. PasPam 108.
 • – Posłannikowie Carscy [...] iadąwyprawieni do Io MSCI w pilnych potrzebach y Sprawach. PasPam 161v.
 • – Z Posłannikiem Carskiem [...] z Iechawszy się konwoy z Szkłowa przydany y Przystawa nazad Expedyowałęm. PasPam 162.
 • – Nazaiutrz Bankiet Carski miał bydz. PasPam 163v.
 • – Przyniesiono Tytuły Carskie że by sie ich nauczyć y wiedziec iako mowić piiąc za zdrowie tak wielkiego Monarchy. PasPam 164v.
 • – Pili za zdrowie Carskie. PasPam 164v.
 • Carski.Zarisch. Czarien. T III 99.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chłop carski:
  • – Nie ma [car] pod sobą Pánow z titułámi/ iáko są v nas Książętá/ Báronowie. etć. ále wszystká szláchtá ábo Báronowie/ są chłopi Cárscy. BotŁęczRel III 58.
 • bot. carska korona:
 • »ozdobna roslina cebulowa«
  • – Nie dostałaś faworów tych w zielniku sielskim, Kędy tylko wasilek kocha się i mięta Z przykrym lubczykiem, którym brzydzą się panięta. A w wirydarzach swoich każą tulipany Z koronami carskiemi sadzić na przemiany. ZimBSiel 101-102.