Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ABELEK

rzecz.
m
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1693
Formy gramatyczne
lp M.   abelek
B. uż. nżyw.   abelek
Etymologia
z śr. łac. abellus 'jagnię nowo narodzone'
Znaczenia
»wyprawiona skóra cielęca«
  • – Przetáki skorzáne, tym sposobem sporządzić, dostáć Abelek, to jest, z Cielęcia podrosłego wypráwney Skorki gárbárskiey, y ná cyrkule łubiánym przestronym iáko tylko pomieniona, obiąć, y okryć może skorá, námoczywszy rościągnąć, ták iáko ná bębęn, y w koło tego łubia ćwiekámi gęsto obić. HaurSkarb 39.
  • Abelek, g. a. gegerbtes Kalb-Fell. de veau; cuir de veau; velin. T III 1.