Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FANTAZM
rzecz
m
, FANTAZMA
rzecz
ż
, FANTAZMA
rzecz
n

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: FANTAZM, FANTASM
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1636
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Mózgi ludzkie psujesz, W nich męty budujesz, fantazmy śpiącemu, Dziwy widzącemu. PosTabBad 41.
  • – Pan Adam Szczepanowicz votum oddał, prosząc Nąświętszej Panny, aby przez przyczynę jej Pan Bóg oddalił phantazma od syna jego. InwDomLwowGęb 318.
  • – Sen rożne phantasmátá trwozą y mięszáią [....]. KochProżnLir 86.
  • – [...] dusza [...] iáko ktora rzecz iest w sobie ták też y dzielności zażywá, á iż wtenczas iest bez ciáłá materialnego, fantasm też máterialnych nie potrzebuie. TylkRoz 316.
  • – Czemu dusza naszá gdy się z ciałem rozdzieli nie będzie potrzebowała fantásmat? TylkRoz 316.
  • – [...] fantôme fántázmá to iest mará [...]. MalGram 64.