Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

HACZEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: HACZEK, *ACZEK, *CHACZEK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn (haczek), T (haczek), L (XVI i XVIII), SWil (haczek), SW, SJP (haczek)

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   haczek
B. uż. nżyw.   chaczek ||   haczek
liczba mnoga
M. uż. nosob.   haczki
N.   haczkami
Znaczenia
1. »zakrzywiony pręt żelazny służący do zamykania drzwi, skrzynek, gablot; do łączenia, spinania ze sobą metalowych okuć, części uprzęży itp.«
  • – Do tegoż bárzo rzecz pomocna sznurek iedwabny ábo táśiemkę przywiązawszy/ do munsztukoweg[g]o oká pod haczkiem podbrodkowym przećiągnąć on wewnątrz miedzy wárgą á miedzy zęboma dolnemi/ iáko owo przyrodzony dołek bywa/ y ták koniec ten drugi do oká przećiwnego munsztukowego przywiązáć dużo/ ále ile być może/ nie znácznie. DorHip I I.
  • Haczék/ haczyk. Hamulus [...]. Kn 220.
  • – Załozył drzwi na chaczek. PasPam 77.
  • – Złozywszy haczek odforzył drzwi. PasPam 77.
  • – 1 zwierciadłko w zułwy koscy oprawnę, szribrne zawiasky y aczek przy nim. SzumInw 57.
  • – W tejże Wycieczce dwoje drzwi, ex opposito siebie, do transetów idące, na zawiasach i hakach żelaznych, z haczkami i skoblikami żelaznemi. ZamLaszGęb 32.
  • Haczek [...]. T III 441.
2. »narzędzie chirurgiczne «
  • Haczék/ haczyk. [...] Chirurgicum instrumentum. Cavus vncinatus. [...]. Kn 220.
3. »ostry, zakrzywiony narząd u niektórych zwierząt i roślin«
  • – Skora własnie taka na niey [rybie] iako Iaszczur co go do Szable zazywaią apotey skorze hacki takie iako y na grzbiecie ale iuz drobnieysze. PasPam 65.
4. »znak graficzny «
  • – Kiedy záś iednego táktu notá/ iáko ◊/ to liniey máłą/ kiedy záś puł táktu notá będźie/ iáko to ⚴/ to háczkiem ták ߗ GorMuz D4v.