Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MAGDEBURSKI

przym. od
  Magdeburg
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MAGDEBURSKI, MAJDEBURSKI, MANDEBURSKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp D. n   magdeburskiego ||   mandeburskiego
B. m nżyw   majdeburski
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Márchionowie Brándeburscy tákże wwiązáli się w kośćioły y ich dochody/ iáko w Máydeburski/ Náuelburski/ y Segubski. BotŁęczRel IV 9.
  • – Potym się obracza do młodsego przysięznika, mianuiącz go Panie N., iesli wedle biegu prawa zagaieł sąd i pokoy przykazał, ktory sie w tęm sądzie chowacz ma albo iako nalezy wedle prawa Magdeburskiego. KsPtaszUl 554.
  • – A ponieważ po wyprowadzonym swiadectwie y inqvizycyach przez swiadectwo ludzi przyzwanych przed sąd, a naybardziey, ze przy ostatniey inqvizycyi sama dobrowolnie zeznała się, że to dziecie, ktore urodziła y żywe do potoka wyniesła, ktoremu dała imie Anna natychmiast, a że sama przyznała sie dobrowolnie, lubo artykuły prawa in Nro 80 prawa Mandeburskiego każe karać żywo palem alias kołem przebić, a co większa, mamy naukę z Pisma s. Deutorum 22 ac Ezechielis ib. że adulter et adultera uterque morietur, więc y my stosuiąc sie iako niegodne stworzenie do dyspozycyi ac ad evidenter documentum, nieinszą naznaczamy karę, tylko aby na tym swiecie odprawiła srogość, aby od mistrza sprawiedliwości ścięta pod szubienicą była y w grobie od tegoż mistrza kołem przebita y od niego pochowana, według artykułu wyżey opisanego. AktaMusz 75.