POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DLA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DLACZEGOŻ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CHWAŁA rzecz. ż
Słowniki: SStp (chwała, fała), SWil (chwała), SJP (chwała) notują
Słowniki: SXVI (?), Kn (?), T III (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy gramatyczne:
M.chwała
D.chwały
B.chwałę
N.chwałą
1. »oddawanie czci«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. chwała Bogu: »dobrze się stało, dzięki Bogu«
 • Chwała Bogu ze [...] doczekałęm się przecie aby iednego opoczciwosci ubogiego Szlachcica y Zołnierza pro innocentia [za niewinnością] usłyszec Iudicium [zdanie]. PasPam 142v.
troj. chwałę Bogu oddać: »podziekować Bogu«
 • – Prosiłęm się potym za bym mogł do Domu odiechać na Swięta Wielkanocne mil 12 od Warszawy Powiedaiąc Votum Solenne zem obiecał za morzem będąc Chwałę Bogu oddać za Dobrodzieystwa w tamtych okazyiach. PasPam 178.
troj. coś jest z czyjąś chwałą: »coś przynosi komuś cześć«
 • – Prosiłem Maiestatu ze by Łaską Ducha Swiętego raczył nakłonic Serce nas wszystkich co by mogło bydz z iego Swiętą Chwałą a z dobrem Oyczyzny naszey. PasPam 232.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. na chwałę: »dla uczczenia«
 • – Była koronacyia krola Io MSCi Iana trzeciego ktory quam felicissime diutissime Regnet [oby jak najszczęśliwiej i najdłużej panował] na Chwałę Maiestatu Polskiego y obrony Rzpy Chrzescianskiey. PasPam 248.
 • – Wyszlismy tedy za Granicę [...] zaspiewawszy węsoło naczęść y Nachwałę Imienia Wszechmogącego. PasPam 78.
2. »świetność, majestat«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. święta chwała:
 • – Nieraz nam Bog da takie sposoby [...] Do iego Swiętey Chwały pomnozenia. PasPam 111.
troj. chwała boska:
troj. chwała boża:
troj. bogu niech będzie chwała za coś (sz. zm.):
 • Bogu niech będzie chwałá zá niewypowiedziány dar jego. BG 2Kor 9, 15.
 • – [...] tego samego herszta Wzięto pierszego dnia […] zac[o] niech chwała naywyszemu Bogu będzie zewpierszym terminie zganiono bezpieczenstwo onitak a Pan Bog inaczey. PoczOdlPam 34.
troj. niechaj będzie Panu Bogu cześć i chwała (sz. zm.):
 • – [Ks. Skarga] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [...]. BirkSkar 12.
 • Pánu Bogu niechay bedzie cześć y chwałá ná wieki/ że nie odniosł nieprzyiaciel pociechy/ iákiey się spodziewał [...]. BirkRus 12.
troj. wiekuista chwała:
 • – nie zgubiła y ozdoby swoiey wziąwszy ná się nieśmiertelną wiekuistey chwały sukienkę, zaczym y miłe mu Małżonkowi przez zgáśnienie swoie nie zostawiła záłości. W prawdzie trudno straciwszy miłego Przyiaciela, lubą sercu swemu Małżonkę, wiernego w szczęściu y nieszczęściu [ ktoremi swatowe wesele przeplátane bywa ] towarzysza nie żałowáć. DanOstSwada 7.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. chwałę Bogu oddać:
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)