Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MAJERAN

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MAJERAN, MAJERON, MAJORAN, MAJRAN, MAJRUN
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   majran
D.   majeranu ||   majoranu
N.   majrunem
liczba mnoga
D.   majeronów
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Majorana, Sampluchus, Amaracus, Marum. Mayran, Majoran. GuldOn 11.
  • – Hijola fijołeczki użyna na łące, Rożyna zrywa róże czerwonogorące, Amaranta rozmarym smaragdowy lubi, Maryna rozsadzonym majrunem się chlubi. ZimBSiel 128-129.
  • – Weźmi Melissy, Máćierzanki, Szałwij, Maieranu, Lewándy, Mięty kędźierzawey, Piołynu, káżdego po dwie szczypty, Rhabarbarum przedniego cztery łoty, Senesu trzy łoty, Cynámonu, Gáłgánu, Cytwaru, po łoćie, Hányszku szczyptę, pokray drobno, włoż do worká, námocz w gárcu Winá przez tydźien, tego Winá záżyway po kwáterce ćiepło co trzeći dźień. PromMed 162.
  • – Weźmi tego źiela dwie gárśći/ máioranu garść/ gwoźdźikow puł łotá/ Cukru białego sześć łotow. SyrZiel 291.
  • – Gdzie się zábawiamy Polną tą to Muzyką wonieiąc tych ślicznych Fiołek y Meieronow/ a z ich farb roźlicznych/ Ile kiedy roskoszy Wiosná swe otwiera/ Kto w te bárwy/ y glánce świetno ie przybierał Tworce ich upátruiąc. TwarSPas 61.