Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BERNARDYŃSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BERNARDYŃSKI, BERNADYŃSKI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVI, XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy gramatyczne
lp M. m   bernardyński ||   bernadyński
D. m   bernardyńskiego
B. m żyw   bernardyńskiego
nżyw   bernardyński
Ms. m   bernardyńskim
lm M. nmos   bernardyńskie
Znaczenia
»odnoszący się do zakonu bernardynów, należący do tego zakonu; właściwy bernardynom«
 • – Piecek alias Picek na Stradomiu w Krak[owie] podle smyntarza bernardyńskiego [...] mieszkał. TrepNekLibDworz 475.
 • – Kościół i klasztór Bernadyński strukturą staroświecką, w którym też ukazują sklep jeden w ziemi kędy ciała zebrane są z różnych grobów w swej całości, które są postawione jako żyjące mało co nadpsowane. GawarDzien 99.
 • – Malarz Iachym ktory malował Ołtarz wielki Bernardinsky wspominał o obiecaną contentacyą. OpalKListy 221.
 • – Maią bydz Snury iakoby bernardinskiego Passa troistym kstaltem rozłozone Zołte [w herbie Kietlic]. HerbOr 259.
 • – W [...] Kościele B. Ian Kapistran Mszą ś. odpráwował/ ktory naprzod Zakon Bernárdyński do Polski wprowádził. PruszczKlejn 15.
 • – Tam [w niewymienionym z nazwy mieście] cztyry Koscioły Katolickie Bernardynskie Dominikanski Augustyanski y Mniszek y Miasto piękne. SobTDzien 21.
 • – Sokal y klasztor Bernardynski gdzie deposita Szlacheckie były złupił [szwedzki generał Sztenbock]. DrobTuszInf 63.
 • – Miał już iść in theatrum osądzony na rozstrzelanie, ale liber pronuntiatus za ustąpieniem dobrowolném jp. Krasińskiego egzekucyi dekretu, przyjąć bernardyński habit obiecał [p. Lipert, porucznik regimentu jp. Denhofa]. ZawiszaPam 348.
 • – Fundacyą uczyniła [Jadwiga, córka Jasłówny, Krajczanki Koronnej] na Prowincyałow Dominikańskiego, Franciszkańskiego, Bernardyńskiego, Karmelitańskich bossych iako y trzewikowych, żeby [...] Msza bywała za iey duszę. NiesKor II II, 422.
 • – Mnich Zakonu Bernárdyńskiego/ ktory mieszkał przy I. Mci ná ten czás/ nieprzystoynemi słowy wiele Ciáłom śś. derogował. KalCuda 309.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bernardyński habit:
  • – Miał już iść in theatrum osądzony na rozstrzelanie, ale liber pronuntiatus za ustąpieniem dobrowolném jp. Krasińskiego egzekucyi dekretu, przyjąć bernardyński habit obiecał [p. Lipert, porucznik regimentu jp. Denhofa]. ZawiszaPam 348.
 • gwardian bernardyński:
  • – Po nabożeństwie jadłem u księdza brata [Franciszka Chrapowickiego] gwardyjana tamecznego bernardyńskiego. ChrapDiar II 78.