Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ELOKWENCYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   elokwencyja
D.   elokwencyjej
B.   elokwencyją
Ms.   elokwencyjej
liczba mnoga
B.   elokwencyje
Etymologia
łac. eloquentia
Znaczenia
»wymowa, krasomówstwo«
  • Palaestra Bonae Mentis iego takze beła inuentija, to iest na kazdy czwartek declamacye na materią podaną ut plurimu[m] in Ethicif albo Politicif in utramq[ue] partem skąd wielkie cwiczenie w Eloquencyei młodz brała. OssZPam 11v-12.
  • – Marszałek miał mowę Nomine Omnium bardzo wyborną Eloquencyią. ktorey Eloquencyiey niewiele Ludzi do niego wiedziało, Dopiro tym Marszałkostwęm rozsławił się Ze iest wielki Orator. PasPam 245.
  • Elokwencya WojnaInst 159.
  • – [...] rozumieią, że dosyć bydz Rhetorem, żeby dobrze radzić o Oyczyznie; tak dalece, ze te eloquencye tak praevaluit in opinione generali, że kiedy kogo chwalić chcemy, nie uważamy czy iego rada skuteczna, ani widziemy że w niey więcey słow niż sensu, LeszczStGłos 57.
  • – [...] nie sądząc się na niepotrzebne w mowach eloquencye, w ktorych więcey słow, niż sensu; tych deliberacyi, powinien Marszałek trzymać Protokuł, konnotuiąc na ktorą materyą Izba Ministerialis się zgodziła, y na ktorą była kontradykcya, specyfikuiąc racye; [...] LeszczStGłos 84.
  • – Oratorska pęsya stanowiszy przed kon spektem WMPD na kongratulacyiną zdobyc się winna Eloquentią MikSil 129.
  • – Bez zadney ammunicyi zbroynego przezwycięzył Plutona, słow Eloquentią MikSil .