Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEDNARSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn

Formy gramatyczne
lp M. m   bednarski
ż   bednarska
D. ż   bednarskiej
n   bednarskiego
N. ż   bednarską
lm M. nmos   bednarskie
D.   bednarskich
B. nmos   bednarskie
Znaczenia
»odnoszący się do bednarza, należący do bednarza, używany przez bednarza, wykonany przez bednarza«
  • – Komuby też o pnie ná vle trudno, może dáć bednárską robotą vle robić. OstrorNauka A4v.
  • – Ták tesz y v bednárskich vlow, nálepić gliny ná spodku rowno ze spodkiem bárciey álbo dzieniey. OstrorNauka Aiij.
  • – Borucki nazuałsie [...] z Pinczowa bednarski syn. TrepNekLib 37.
  • – Dalej bednarska chałupa własna nad sadzawką. InwChełm 15.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • hak bednarski:
  • kloc bednarski:
  • bednarskie rzemiesło:
  • statek bednarski:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • statek bednarski: