Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKADEMIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (w in. zn.), L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M.   akademik
D.   akademika
C.   akademikowi
B.   akademika
lm M.   akademicy ||   akademiki ||   akademikowie
D.   akademików
C.   akademikom
B.   akademiki ||   akademików
N.   akademiki ||   akademikami
Ms.   akademikach
Etymologia
łac. academicus
Znaczenia
1. »filozof, mędrzec z Akademii Platona«
 • – NIemáły o tym miedzy Philosophy Pogańskiemi spor/ iesli człowiek dobrowolnie grzeszy/ czyli poniewoli? Akádemicy/ miedzy ktoremi Plato przodek trzymał/ dowodzili tego/ że człowiek z swey woley nie zstáie się złym/ ktorych dowody naprzednieysze mogą być tákie. PetrSEt 221.
 • Akádemikowie tylko stopnie cnot wymyśláli/ nie dzieląc ich práwie miedzy sobą/ powiedáiąc wszystkie cnoty/ iedną cnotą być/ tylko rozmaitemi przezwiski ochrzczona [...]. PetrSEt 225.
 • – Iedná iest [sekta] Stoikow/ y niektorych Akádemikow/ ktorzy ná nałogu cnoty położyli naywyższe dobro. PetrSEt 61.
2. »profesor, nauczyciel szkoły wyższej, akademii lub kolegium; uczony«
 • Akademików z obcych ziem [...] przywołać [chciał car] dla pobudzenia animuszów grubych poddanych swych do generositatem i policyi. NiemPam 119.
 • – Miałem publice in Collegio Trilingui przy obecznosci wszystkich Academikow Oratiją. OssŻyw 14v.
 • – Iezuici innymi zakonniki, y Akademiki, także y księżą swiecką gardzą. SzemGrat 15.
 • – Iutro nocuie wMechlinie kendy mi Pan Wernulaeusz, Putean y insi Academicy drogę zaiadą. OpalKListy 325.
 • Akademicy także zaproszeni Przyszli do niego [Jana Zawadzkiego] i przedniejszych wzieni Z sobą studentów. BorzNaw 158.
 • – Kalendarznicy [...] nie iako naśladuiąc naszych Starych Akademików dla Praktyki Matematyczney do Krakowa [...] sprowadzonych [...] wydaią swoie Kalendarze. DuńKal H.
 • Praedixit też wygraną Regnantowi [...] Dąbrowski Akademik Proffessor niegdy Krolewski. ChmielAteny II 364.
 • – Wircyusz chciał Akademią [krakowską] przymusić do przysięgi Karolowi Szwedzkiemu, ale Akademicy woleli się rozeyść, niżeli Wiary nie dotrzymać swemu Królowi. ŁubHist 96.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pan akademik || panowie akademicy || pany akademiki:
3. »członek paryskiego towarzystwa naukowego«
 • Académicien [...] Academik, brat z bractwa na wydoskonalenie nauk założonego. T I 43.
 • – Académicienne [...] Dama uczona w poczet Akademikow wpisana. T I 44.