Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEDNARZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. bednarz  
D. bednarza  
C. bednarzowi  
B. bednarza  
N. bednarzem  
Ms. bednarzu  
lm M. bednarze   || bednarzowie  
D. bednarzów  
N. bednarzami  
Ms. bednarzach  
Znaczenia
»rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkowe, obręczowe; może także nazwisko mężczyzny«
 • Bednarzowi kázáć żeby nic ná śrzodku nie był [ul] wypukły, iáko insze beczki bywáią. OstrorNauka A4v.
 • Bednarzowie krakowscy tacy pilni byli, Przed burmistrzem jednego z cechu obwinili, Mowiąc, że nieposłuszny ni miastu, ni cechu. WychWieś 22.
 • – Aby w Krakowie w piwnicach nikt oprócz bednarzów rzemiosłem swym bawiących się mieszkać nie śmiał. AktaKrak II/1 300.
 • Bednarz przy browarze statki browarne naprawować powinien. OpisKról 250.
 • Bednarz/ opasány Suszfalem/ roby z Prętow Leszczynowych ná Kobylicy Strugiem/ Obręcze. KomDobrOrb 197.
 • – Fasz=Binder bindet eine zufallerte Tonne/ Bednarz obija rozpádłą (rozsypáną) Beczkę ob ręczámi. ErnHand 273.
 • – Jan Bednarz pozostał długu do browaru złotych numero 9 groszy 15. KsJaz 87.
 • Bednarz [...] statki powinien naprawiać ze wszytkich folwarków za przywiesiem obręczy z zamku. InwChełm 16.
 • – Sprzęt do domowej potrzeby. Kłód do kapusty 6 złych, jedna u bednarza, której nie narządził. InwChełm 29.
 • – MERRAIN [...] DESKI wątory dna klepki & c. z czego bednarz wyrabia statki. DanKolaDyk II, 255.
 • – AISCEAU [...] Ascia [...] BARTA Toporek nárzędzie ná kształt toporka zakrzywione ktorym Będnarze záprawiaią deski wydrożone y skrzywione. DanKolaDyk I, 73.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – BESOGNE [...] MOWIĄ przysłowiem własny bednarz, więcey hałasu niż roboty. DanKolaDyk I, 191.