Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MARESAL

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MARESAL, MARESCHAL, MARESCHALL
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   maresala ||   mareschalla ||   mareschala
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Po wydániu bowiem Mádámoizelli Máryey de Mancini żá Xiążęćiá Colonnego/ wydał drugą Siestrzenicę Mádámoizellę Hortensią zá Generałá Artyleryey Korony Francuskiey syná Máresalá Fráncuskiego de la Miliarae, ktory ma zwáć się Mázárynim y Herbem tego domu się ṕiecżętowáć; Trżećia záś Mádámoisellá Maryanná ṕoydźie ṕodobno za Xiążęćiá de Bouillon, z ktorym Tráktaty są bárżo blisko skoncżenia. MerkPol 159.
  • – Syn Mareschala de la Melliarae, ktory teraz zowie się Dux Mazarinus, naylepiey będzie się miał między wszystkiemi. MerkPol 208.
  • – August Król maiąc na ten rok Sasów w Polszcze myslał pod iakim pretekstem na drugi rok mogłby ich trzymać, obawiaiąc się ieszcze Konfeuszowskiey Partyi, aże mu było Seymem Coronationis pozwolono prowadzić Sasów pod Kamieniec na Turków, i Senatus Consilio R. P. 1698 w Krakowie agituiącym się tegoż potwierdzono, więc weszło Sasów więcey do Polski na Wiosnę, że Ich miał do 15 tysięcy Król, i Artyleryą bardzo piękną, ci wolniusienkim Marszem iako Żołwie z okrutną wyniosłoscią a ruiną nieznosną Kraiu, Ku Ruskiey Prowincyi pomykali się pod Komendą Campi Mareschalla Wittemberga. OtwFDzieje 13-14.