Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LIDSKI I

przym. od
nazw.
  Lidia (kraina w zachodniej Azji Mniejszej)
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
lp M. m   lidski
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – KRESVS Krol Lydski/ gdy go zwalcżył Cyrus Krol Perski/ miásto iego wźiął/ obacżywszy żołnierze vwijáiące się po mieśćie/ pytał Cyrusá/ coby to było? Cyrus powiedźiał: Twoie miásto plondruią: Więc Kresus: Nie moie. Iuż tu niemász nic moiego/ Co oni biorą/ wszytko to twoie. BudnyBPow 107.
Odsyłacze

LIDZKI

przym. od
nazw.
  Lida (miasto powiatowe w Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie na Białorusi)
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: LIDZKI, LIDSKI II
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644-1660
Formy gramatyczne
lp M. m   lidzki ||   lidski
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Roku 1651 Je[g]o m Pan Maciei Olszewski Podsędek Lidski do Tribunału Wilienskiego wsprawach swoich prziiachwszy zumysłu nawiedził mnie, wywiaduiąc się, iezelim otrzimał extracti, Decretow, Wolgastkiego i Lemburskiego, sktorych summarium iemu iako na karcie 163 pokazałem. VorLetSkarb 231.
  • – [województwo wileńskie] Dzieli się ná 5. Powiatow: Wileński, Osmiański, Lidzki, Wilkomirski, Bracławski. BystrzInfGeogr I3v.