Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DOJRZEWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: *DOŹRZEWAĆ, *DOJRZEWAĆ, DOZRZEWAĆ, *DOJZREWAĆ, *DOJŹRZEWAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  dozrzewać
czas teraźniejszy
lp 1. os.   dojrzewam ||   dozrzewam ||   doźrzewam
3. os.   dojrzewa ||   doźrzewa ||   dojźrzewa
czas przeszły
lp ż 3. os.   dojzrewała
lm nmos 3. os.   dojzrewały
imiesłów współczesny
  dojrzewając
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • ~ Dozrzewam/ vide Dostáię się. Kn 145.
 • ~ Matura ktora doyzrewała tak Winogrady iako y sady y Siania, tey kapliczki w Winnicach stawiano yołtarzyki. PotPrzyp 3.
 • ~ [...] tak ze mu iedne owoce doyzrewały a drugie kwitnęły przez cały Rok [...]. PotPrzyp 9.
 • ~ Z czego się miod rodzi? Iáko drzewo ma swoy sok, ták y liście máią y kwiáty, ktory ná wierzch wychodzi, ten ná pewnych kwiátách pszczoły zbieráią y znoszą do hulá gdzie się wystawa y nieiáko doyrzewa. TylkRoz 47.
 • ~ Czemu gdy się piecze mięso nie śmierdzi iako gdy się pali? Gdy się piecze humory surowe y grube w nim będące od ogniá z lekká doyrzewáiąc, ná ten ksztáłt iáko w owocu ná słońcu będącym. gdy záś się pali oraz wdym się gruby obracáią iáko są grubemi, y ták smrod czynią. TylkRoz 97.
 • ~ Czemu iáie gdy uwre, gęste iest, gdy z ćiepłá należy wyćienczać? Iáie iest iákoby niedoyrzałe mięso y ćiepłem doyrzewa, dla tego kokosz ie ćiepłem zagrzewaiąc obraca w ptaká gdy tedy ćiepłá wodá obeymie iáie, nie mogąc go cale w mięso obroćić bo na to trzebá y czasu y ciepła pewnego, tedy mu przy mniey iednę włásność mięsną dáie, to iest, twardość y gęstość. TylkRoz 171.
 • ~ Daię [...] nie dał gruszkom dozrzewać [...]. T III 203-204.
 • ~ Doyrzewam, vid. Dozrzewam. T III 267.
 • ~ Uźrzewam v.m.F. uźrzeię, doźrzewam reif werden mûrir. T III 2470.
 • ~ [...] wina białego ná to wlać, y zálutowáć w naczyniu, moczyć áż ku końcu księżycá Páździerniká, ktorego czásu nasienie doźrzewa. SyrZiel 399.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Dwie Niedzieli kwitnie/ dwie Niedzieli wysypuie/ dwie Niedzieli doyźrzewa zboże ná polu. RysProv III, 7.