Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MASSAGETA, MASSAGET

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MASAGETA, MASSAGETA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. uż. osob.   Massagetowie
C.   Masagetom
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Pospolitsze iest mniemánie/ iż Mogorowie są Tártárskiego rodzáiu/ ktorzy wyszli z owego kráiu/ kędy mieszkáli stárzy Másságetowie/ ludźie niezwyćiężonego męstwá ná woynách: ábowiem sámi nie będąc nigdy pod cudzym pánowániem/ pánowáli iednák nád wielkiemi krolestwy. BotŁęczRel III 121.
  • – Dopierosz gdy się wtych Kambises wpasie, Y Masagetom rebelią zgani, Egipt mu własnie zastąpieł napasie, Tosz wielkie woyska Dauleta sląc wprzedzie, NaPsamenita doEgiptu wiedzie. PotSyl 102.
  • – Dzieli się rożnie u Geográfow, iedni ią dzielą ná 5. Części Generálnych; Pierwsze 3. Południowe, iáko; 1. Ursebek, álbo Zagatay zámykáiący w sobie dáwną Baktryanę, Sogdyanę, Margianę, y Kray Massagetow. I. Turkestan, 3. Katay álbo Kray Serow, te wszystkie názywáły się u dáwnych Scytyą. ŁubŚwiat 549.