Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

HERETYCTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   heretyctwo
D.   heretyctwa
N.   heretyctwem
liczba mnoga
D.   heretyctw
Znaczenia
»herezja«
  • – To jednák przed tobą wyznaję/ że według oney drogi/ ktorą oni powiádáją być cheretyctwem/ ták służę Ojczystemu Bogu/ wierząc wszystkiemu/ cokolwiek nápisano w Zakonie y w prorocech. BG Dz 24, 14.
  • – co to iest ze ták wiele ieszcze Pogáństwa, Heretyctwá, niedowiársywa? MłodzKaz 239.
  • Keszer ist nicht zu bekehe/ Heretyk nienáwrotny; die Keszeren ist GOtt zuwinder/ Heretyctwo Bogu przykre. ErnHand 551.
  • – Kąkol rodzi ziarno czárne/ prochowi podobne; ták heretyctwo splendor wiáry ćmi/ y czerni/ człowieká peochem czyni/ iż się łácno vniesie wszytkim wiátrem náuki: bo nie pytay státku w heretykách/ to się tey opiniiey chwycą/ to owey/ bo dobrego gruntu wiáry nie máią. BirkNiedz 137.
  • – Iako márynarze/ ábo ci ktorzy do iedney łodzi wnidą/ dla roznych spraw y przyczyn/ nigdy do iednego celu nie mierzą; ále skoro wiátry vderzą/ á morze pocznie się od wáłow nádymáć/ wszyscy bieżą iáko ná gwałt/ rátá wszyscy wołáią zgodnym sercem: ták y ci ktorzy opuściwszy łodź Piotrá ś. puścili się ná wáły roznych heretyctw/ nie mász żadney przyiáźni miedzy nimi/ chybá ná ten czás gdy się obawiáią niebespieczeństwá iákiego od klątew/ abo od kościelney discypliny/ prędka ná ten czás nuedzy nimi konfederácya. BirkNiedz 256.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • ariańskie heretyctwo: