Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOBRODZIEJ, DOBRODZIEJA

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   dobrodziej
  dobrodzieja
D.   dobrodzieja
W.   dobrodzieju
Znaczenia
1. »tytuł grzecznościowy, używany w stosunku do osób specjalnie szanowanych«
  • – Mogę tez y ia tak piastować Honor WMM Pana Dobrodzieia iako y naystarszy Zołnierz. PasPam 160.
  • – Syn widząc że się Ociec zaląkł pobiezy tez zanim, wołaiąc Stoy Dobrodzieiu ia to syn twoy. PasPam 246.
  • – Pisano mu Tytuł Dobrodzieiu, affektem iego y Uczynnoscią zaSzczycano się między Ludzmi. PasPam 284v.
  • Dobrodźiey [...]. T III 229.
2. »człowiek wyświadczający komu łaski, czyniący dobrze, dobroczyńca«
  • – WMM Pan Wielki y Zacny Senator A moy wielki dobrodziey ktorego ia znam łaskę y Affekt dobry. PasPam 144v.
  • Dobrodzieja 'Gutthäter' ErnSłowPolPom IV 59.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225.