Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BYDLNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bydlnik
D.   bydlnika
Znaczenia
1. »byk, stadnik, samiec trzymany dla rozpłodu«
  • – Do bydłá bydlniká przypusczáć. ZawacGosp Bv.
  • Bydlnik ma być porządny w oborze dla bydłá. ZawacGosp Eii.
2. »samiec, przewodnik stada większych zwierząt racicowych dzikich, np. bizonów, turów, żubrów, jeleni, łosi«
  • – Byk/ buiak/ bydlnik/ Taureus [...] Ductor gregis indomiti. Kn 56.
  • – *Bydlnik, byk. Bolle/ Boll=Ochs. taureau. T III 94.
Użycia metajęzykowe
  • - Vocabula Polonica obsoleta, barbara, et inusitata [...] Bydlnik. WojnaInst 148