Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ELEKCYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   elekcyja
D.   elekcyjej
C.   elekcyjej
B.   elekcyją
Ms.   elekcyjej
liczba mnoga
M.   elekcyje
D.   elekcyjej
B.   elekcyje
Etymologia
łac. electio
Znaczenia
»wybór, obieranie króla«
 • Elékcya Krolá/ Trybunalistow/ Urzędnikow/ [...] vide Obieránie ná urząd. Kn 171.
 • – Iakoz ledwie by było do tego nie przysło gdy by był niepodrwił Poseł pod Czas Elekcyiey. PasPam 56v.
 • – Więm co on o tey Elekcyiey Sentiebat [myślał]. PasPam 198.
 • – Obiecuięmy ze Za Panowania naszego mimowolną Elekcyią na krolestwo Polskie nikogo quoquo modo [jakimkolwiek sposobem] w sadzac nie dopusciemy. PasPam 213v-214.
 • – Nastąpiła potym Elekcyia krola. PasPam 229v.
 • – Wyszły od Arcybiskupa Innotescentie do Woiewodztw zagrzewaiąc Ordines Reipublice [stany Rzeczypospolitey] do Elekcyiey prędkiey. PasPam 229v.
 • Elekcyią Nowego krola złozono pod Warszawa in Maio. PasPam 246v.
 • Elekcya [...]. T III 326.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • wolna elekcyja (sz. zm.):
  • – Niech Elekcya Krolá będzie wolna, ták, żeby ze wszystkich Koronnych Senatorow, Consiliarzow, Przełożonych, Baronow, Żołnierzow, Szláchty, ktorykolwiek ná Seymie Elekciynym przytomny bedzie, wolnym káżdego zezwoleniem, y wolną wolą nowy Krol obierány był, y denuntiowány. LubJMan 57.
  • – Iezeli tedy wolno było do tey praerogatywy wołać, Wisnowieckiego, Polanowskiego toc nie było się o co gniewać choc by tez przy wolney Elekcyiey wołano y Lubomirskiego. PasPam 191.
  • Wolna Elekcyia tym ze Narodom wedle praw iest dostatecznie warowana. PasPam 213v.
 • akt elekcyjej:
 • »AKT«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • akt elekcyjej:
  • – Rozumiałbym rozdzielić akt elekcyjej posłów od aktu pisania instrukcyjej i niechajby najpierw odprawiła się elekcyja posłów. KarSEgz 55.