Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FAŁSZYWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: FAŁSZYWY, FALSZYWY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (fałszywy, fałszywi), Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), SW (?)

Formy gramatyczne
lp M. m   fałszywy
ż   fałszywa
D. ż   fałszywej
n   fałszywego
lm D.   fałszywych
B. nmos   fałszywe
Znaczenia
»niezgodny z prawdą, kłamliwy«
 • fałszywy/ fáłészny/ zfałszowány/Fallax interpres [...]. Falsus codex, falsae literae, [...]. Nieprawdziwy.Falsa causa, falsum gaudium, […]. Coloratum crimen, […] Fucosus. Kn 172.
 • – Podskarbiego Litewskiego kazawszy mu się dysponować deliberatissime [świadomie] rozstrzelali z iednego tylko małego podobieństwa y fałszywego udania. PasPam 185.
 • – Ieżeli [...] ból nie na iednym mieyscu się osadza, lecz tam y sam biega, to falszywą pleurę znaczy; ktorą Doktorowie Medycyny Pleurisim spuriam nazywaią. BeimJelMed 563-564.
 • Fałszywy [...]. T III 331.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • apostoł fałszywy:
  • Apostoł fałszywy [...] Pseudoapostolus. Kn 8.
 • fałszywa moneta:
 • »pieniądze podrobione , sfałszowane«
  • Urgeant IchMSC PP Posłowie że by ci Authores fałszywey monety reddant rationem. PasPam 218.
 • fałszywa mowa:
 • »obmowa, oszczerstwo, plotka«
  • – Kto Ma wolne Sumnienie ten wszelakie kalumniie y Ludzkie fałszywe mowy powinięn lekce wazyc. PasPam 148.
 • fałszywy świadek:
  • – Mowę moię alleguiesz WMMPan y mnie konwinkuiesz tak własnie iakoscie na Io MSCi Pana Marszałka naprzekupowali Fałszywych Swiadkow. PasPam 194.
 • falszywy apetyt I (sz. zm.):
  • – Przyczyny zbytniego apetytu. SĄ humory kwasne, y cierpkie, Orficjum żołądka ściskaiące, marsczące y sczypiące, zkąd się ten fałszywy rodzi apetyt. CompMed 180.
  • Apetyt fałszywy do rzeczy niezwyczaynych y zdrowiu szkodzących iest pospolity białey płci [...] Chcąc uskromić ten fałszywy apetyt, trzeba się naprzód przepurgować. VadeMed 170.
 • fałszywy apetyt II:
  • – Ożeniwszy się drugi/ zapomni przysięgi/ y obowiązkow swoich y tak sobie postępuie/ iak gdyby ieszcze młodzieńcem był [...] są drudzy co domowy defekt pokrywaiąc czynią to dla konserwowania reputacyey [...] Insi z fałszywego częstokroć appetytu/ choć maią swego do nowego. GorzWol 87.
 • fałszywi bogowie:
  • – [W królestwie Józafata] Pogańskiego Obrzędu wywrácáno błędne Synágogi, A skárby, ktore były ná fałszywe Bogi Od Pogan zgromádzone, z Meszkit odbieráno, Zaś miast onych Kościoły Páńskie budowáno. DamKuligKról 253.
Związki frazeologiczne

 • fałszywe udawać rzeczy: