Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PAROCHIA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: PAROCHIA, PARACHIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (parochia), SXVI (parochia), L (parochia), SWil (parochia), SW (parochia)

Nienotowany w słownikach:
Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   parochia
D.   parochiej ||   parachiej
B.   parochią
N.   parochią
Ms.   parochiej
liczba mnoga
M.   parochie
D.   parochii
B.   parochie
N.   parochiami
Ms.   parochiach
Znaczenia
»podstawowa jednostka organizacyjno-terytorialna w strukturze Kościoła, parafia«
  • – Iest to Párochia wielka/ ták w mieście iáko y po przedmieściách/ y też po wsiách rościąga się cura animarum. PruszczKlejn 28.
  • – Maią ci zakonnicy facultatem á Sacra Sede Apostolica, sibi [...] Ordini, że im wolno Párochie trzymáć/ y Sákrámentá ádministrowáć. PruszczKlejn 60.
  • – Tego roku odprawował się rok święty; to jest: jubileusz wielki generalny. W Krakowie stał przez cztéry miesiące; a w inszych parochiach po cztéry niedziele. WierzbKon 144.
  • – A przed tym do Dekanatu Oswiecimskiego te Koscioły y Parochie Nalezały ktore Nizey Opiszane. KomonDziej 140v.
  • – A te Bozą Meke robił nie iaki Iakub Zeluren Kurland Kamieniarz ktory tu mieszkał y Vmarł w Łekawiczy Parochiey Rychwalskiey. KomonDziej 142v.
  • – Ustawicznieśmy w poniewierce, z miejsca na miejsce błękając się, i tu do Wasieciowej parachiej niedawnośmy zaszli. BrzeżOwRzecz 89.
  • – We wsi Ostrzycach Parochią zniozszy, wszystkie z tamtąd dochody, do Tarnogory przeniosł, y inkorporował. NiesKor II 125.
  • – Cáłá Fráncyá liczy [...] Párochii 140000. Abbacyi 1356. męskich. Biáłogłowskich 557. BystrzInfGeogr F1.
  • – Przynajmniej raz w rok około Wielkiejnocy w własnej parochji spowiadać się i tam kommunikować, pod winą kościelną. SapMWilkKutrz 312.
Odsyłacze