Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKOMODACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   akomodacja
D.   akomodacji
B.   akomodacją
N.   akomodacją
Ms.   akomodacji
Etymologia
łac. accommodatio
Znaczenia
1. »odpowiednie zestawienie czego z całością, dopasowanie; stosowność«
  • – [...] lustra, zwierciadła wielkie, piękne perspektywy y umaione z akkomodacyą ściany pokoiowe proporcyą nader piękną wydawały [...]. GazPol 1735/47, 1 nlb..
  • – Ten firmament co do figury: iest okrągły. To dla akkomodacyi tak niebu Empyreyskiemu, niebu wodnistemu, iako y ziemi, sferycznych figur. BystrzInfCosm B4v.
2. »okazywanie względów, dogadzanie komu, przychylność«
  • – Posłałem prowizy na Rok przyszły do s. Jerzego temuz Pa[nu] Boryczewskiemu assistentowi Trybunału akkomodacy Atłasu na zupan Sukna. SapADiar 61.
  • – Przez tego Sługę do ImX Theologa [...] żeby Sobie [podstoli] Iaki czasik wypoczął, Zalecaiąc wszelką akkomodacyą Iako mnie Samemu. SapADiar 110.
3. »uzgodnienie, umowa, porozumienie«
  • – Prosilismy oraz Im P Regenta aby te papiery reguluiące się ad hoc [...] iak nayprędzey wygotował deklaruiąc akkomodacią. SapANot 111.
  • – Finalna Akkomodacya między Dworem Rzymskim y Portugalskim zatamowała się na Artykule Kardynała. MerkHist 558.