Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PASZA I

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pasza
D.   paszy
  pasze
C.   paszy
B. uż. żyw.   paszę
liczba mnoga
M. uż. osob.   paszowie
D.   paszów
Etymologia
tur. baša, paša 'tytuł najwyższego dostojnika w administracji państwowej i wojskowej; namiestnik sułtana''
Znaczenia
»dostojnik w Turcji sułtańskiej«
 • – Przeszło Woysko Tureckie na tę stronę Donaiu do Paszy Sylistryiskiego. PasPam 265.
 • – Insze ich Hufce na insze tez nasze Pułki uderzyły. Paszowie przywodzą. PasPam 265v.
 • – Wziął iako swoie sine Contradictione [bez sprzeciwu] Io MSCi Pana Pasze Sylistry[i]skiego. PasPam 266.
 • – Zywcem wzięto Paszę Alepu, y Paszę Sylistryiskiego naywyszszego nad nimi Regimentarza. PasPam 266v.
 • – Ze wszystkiem Dostatkiem wzięto Paszow sześciu. PasPam 266v.
 • – Drugi Pasza Halepu iako Gołąb siwy temusz Hetmanowi koronnemu Iabłonowskiemu przyprowadzony swoię w Niewolą zabraną opłakiwał SęDziwość. PasPam 267.
 • – Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
Odsyłacze

PASZA II

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pasza
Ms.   paszej
Znaczenia
1. »pokarm zwierząt«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • psia pasza:
  • – Psibluy/ álbo Psia pasza/ [...] Gramen caninum, Canarina, Cynagrostis, Gramen canarium Hundtsgrap/ Hundtstzahn. SyrZiel 1306.
2. »popas«
 • – Dopiro kiedy iuz wydrapali się z Lasow tylko Polami iechac było potrzeba perswadował że by się gdzie napaszey zabawili. PasPam 239.
Przenośnie
 • W Stąpiłem naczas krotki kłaniac WMMPaniey alec tak mi się tu upodobała pasza ze bym na iedną Strawę przyiął Słuzbę.PasPam 222v
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • psia pasza: