Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

STOLEC

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
Znaczenia
»stolica«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • apostolski stolec:
 • »Rzym«
  • – [...] sławę będzie miał [...] y dank zawołany Ze Apostolski Stolec od Smiertelney kosy I z ręku Fryderyka wyrwie Barbarosy [...]. ArKochOrl 25.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • na stolcach chodzić:
  • Grallae, arum Stolcze naktorich chlopięta zwÿkli chodzicz. SłowPolŁac .
 • biskupi stolec:
  • Biskupi stoléc/ Episcopa [...] Episcope. Kn 32.
Związki frazeologiczne

 • na stolec chodzić:
  • – Trzebá áby co dzień ná stolec chodzieły. CiachPrzyp 10 nlb.