Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

METEMPSYKOZJA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1740
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   metempsykozją
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Drudzy piszą że wierzą w Metempsykozyą, y adoruią 4. elementa, dla czego ktore się komu podoba dla życia, y ktore czci, ták się káże chowáć, ieżeli czci ziemię to w ziemi, iezeli Powietrze to się obiesic káże ná Powietrzu, ieżeli ogień to spálic, iezeli wodę to się utopić káże. ŁubŚwiat 597.
  • – Białegłowy Tunkingskie są ná Twárzy Koloru oliwkowego, á żęby sobie czernią ktore máią czerniyesze żęby to te pięknieysze, ádoruią wszyscy Niebo, Słońce, Miesiąc, y 5. częśći Swiátá, między 4. komputuią srednią Metempsykozyą, ále teráz upewniaią Missyonárze że Wiára Chrzesciáńská tám iuż zászczepioná y publicznie ią wolno opowiádác z pozwoleniem Krolá. ŁubŚwiat 598.
Odsyłacze