Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUTENTYCZNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AUTENTYCZNY, AFTENTYCZNY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
lp M. m aftentyczny   || autentyczny  
ż autentyczna  
n autentyczne  
D. m autentycznego  
ż autentycznej  
B. m nżyw autentyczny  
ż autentyczną  
Ms. ż autentycznej  
lm M. nmos autentyczne  
D. autentycznych  
B. nmos autentyczne  
N. autentycznemi  
Ms. autentycznych  
Etymologia
łac. authenticus
Znaczenia
1. prawn.  »potwierdzony dowodami, dokumentami; oryginalny, wiarygodny, rzeczywisty«
 • Autentyczny/ v. Powazny 1. Dowodny. Kn 10.
 • – Odnosił [ród] poszanowanie. Czego tyle mam autentycznych dokumentow. RadziwKSprawy 25. Zadał im beł P. Zagorski z Czechowa Ignobilitate[m] y excepty Autenticzne powymował. TrepNekLib 109.
 • – Mam tego autentyczny extract przy sobie. OpalKListy 451.
 • – Je[g]o m P. Podkomorzi Wilenski nie miał drukowanei autentycznei Constitutii, ieno pisanom. VorLetSkarb 243.
 • – Wieś Mienięta. W tej wsi, wieleby włok było, zadnego nie mieliśmy autentycznego dokumentu. OpisKról 419.
 • – Reputacyą moię usilnie psowano, czego u mnie authenticzne w schowaniu dowody. LubJMan 44.
 • Aby to było prawo Autentyczne, chciał go Bog zapisać, i na zapisaniu ztrawił Moyzesz Czterdzieści dni. MłodzKaz I, 237.
 • – Regestr tych rzeczy iest przy X Godlewskim, iest u mnie y drugi Authenthiczny, ale go nie mam teraz ad manum. RadziejKor 33.
 • – Podatki na Seymie teraźnieyszym uchwalone, które im na przyszły Generał denuntiabimus przez Urodz[onego] Pisarza Skarbowego Pruskiego, albo przez Plenipotenta autentycznego, od Wielm[ożnego] Podskarbiego Ziem Pruskich inducent. VolLeg VI 50.
 • – Paprocki [...] powiada, że te miał autentyczną wiadomość, że w herbie tego Swiętego [Bernarda], w czarnym polu, były dwie linie. NiesKor II 98-99.
 • AUTHENTIQUE en terme de jurisprudence [...] Instrumentum authenticum et certae fidei. AUTENTYCZNY, terminem prawnym co iest według prawa napisane mowiąc o aktach prawnych. DanKolaDyk I, 156.
 • – Kontradycent sprzeciwia się poty, poki autentycznym życia y cudow wywodem Personae Canonizandae nie będzie skonwinkowanym. ChmielAteny II 141.
 • – Testamenta, zapisy, kontrakty, ugody, ktoreby Generalny sędzia podpisał, za ważne y autentyczne być maią. ArtWoj 109.
 • Aftentyczny. urschrifftlich. autentique, qui fait preuve. T III 3.
2. »sprawdzony, skuteczny«
 • – Plaster Noremberski autentyczny. Weźmi soku ze świeżych Rzep zwyczaynych, wyciśnionego, przewarz go [...] przyday Kamfory puł łota. VadeMed 136.