Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUTENTYK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AUTENTYK, AFTENTYK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI, XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M.   aftentyk ||   autentyk
D.   autentyku
B.   autentyk
N.   autentykiem
Ms.   autentyku
lm M.   autentyki
D.   autentyków
B.   autentyki
N.   autentykami
Etymologia
łac. authenticum
Znaczenia
1. »oryginalne pismo, oryginał, autograf«
 • – Wprzód listu tego po Litwie rozsiano kopie, niż sam autentyk do rąk moich oddany. RadziwKSprawy 333.
 • Autentyk/ Literae vel documentum locupletis auctoritatis [...] Authenticum instrumentum [...]. Kn 10.
 • – Z Listu Księdza Lipskie[go] copią tu kładę, a Authentik gotowem Rzeczypo: pokazać. LubJMan 136.
 • – Racz Wć moje serce spytać jmp. wojewodziny kijowskiej, kto jejmości oznajmił z obozu takie nowiny, jakie pisała do Lwowa (na co mam autentyk). SobJListy 595.
 • A ten Authentyk Przywileiu przyiął PrzeWielebny IMK Mikołaij Oborski Biskup Laodyczki a Sufragan Skolastyk y Officał Krakowski. KomonDziej 206.
 • – Domalewicz dowodzi z rożnych autentykow, że zbylut o te czasy prezydował. NiesKor II 245.
 • GROS [...] LA GROSSE d’un contract [...] EXTRAKT kontraktu iakiego Autentyk oryginał. DanKolaDyk II, 104.
 • Aftentyk. Urschrifft. original; autographe. T III 3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • autentyk zmyślony:
  • – Ukazował, powiedał [Wesołowski], i autęntyk zmyślony jakiś, jako tym szalbierzom nietrudno. TrepNekLibDworz 418.
 • fałeszny autentyk:
  • – Ukazał beł [Czelatycki] citatus na terminie fałeszny autentyk krakowskiej roboty: trzy wręby herb na nim. TrepNekLibDworz 365.
2.  prawn.  »dokument, przywilej«
 • – Tak tedy ci plebei cosie teraz z Autentikami ukazuie, falsz ukazuią. TrepNekLib 14.
 • – Słał [Czapliński] y do Krolia Tysiąc Czerwonych o Autentyk na Sliachectwo ktorego niedostał. TrepNekLib 49.
 • – Zas o autentiku iakimsi spominaią [mieszczanie krakowscy] ze maią nakupowanie maiętnosci. ze bardzo wielie iuszMaietnosci skupieli, y tem Sliachcic rownacsię usiełuią; alie falsz bo zadnego Autentiku na to niemaią, tilko co pozwoliono im miec wiosek co. blisko miasta. TrepNekLib 8v.
 • A toż[fałsz] stąd znać, że to w kilkudziesiąt lat fingowany tęn autentyk od tych potomków teraz. TrepNekLibDworz 320.
 • – Dziwuiże się tu, że z Kancelaryi, albo grodu, nierychło autentyki wychodzą, gdy Bog na napisaniu dziesięciu słow, czterdzieści dni trawi. MłodzKaz I, 237.
 • – Na Ktore Wprowadzenie Bracztwa Authentyk albo Przywiley z Odpustami W Rzymie od Wielebnego Oycza [...] iest dany. KomonDziej 206.
 • Authentyk. August Trzeci etc. Oznaymuiemy Iż na rano Instancyą Panow Rad y Urzędnikow przy Boku naszym rezyduiących [...] umyśliliśmy onemu Urząd Generalstwa N. dać y konferować. DanOstSwada III, 101.
3. »przedmiot, którego autentyczność potwierdza człowiek mający autorytet«
 • Autentyk, authentique, approuve par des gens d'authorité. KulUszDyk 3.
Odsyłacze