Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZEKŁADANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, T, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn, L, SWil, SW

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   przekładanie
D.   przekładania
Ms.   przekładaniu
liczba mnoga
B.   przekładania
Znaczenia
1. »zmienianie położenia czegoś; układanie w inny sposób; przemieszczanie«
 • ANAGRAMMATA, toiest z pomieszania y przekładania liter w iákim słowie, nowe uformowane słowo. ChmielAteny1755 I 70.
 • Przekładanie, przełożenie. 1) die Verfetzung, Umlegung, Verlegung. [...] 1) transport, transposition; l'action de mettre d'un lieu en un autre. [...] § 1) przekładanie słow sens zatrudnia; przekładanie towarow w insze skrzynie. T III 1668.
 • – Czyni się to gleychowánie przełożniem/ ále iż to przekłádánie rozmáićie się spráwuie/ przetoż trzebáć dobrze bárdzo pomnieć/ y vczyć się tego/ ktora zostáie ná mieyscu/ á ktora się przekłáda/ iáko tu w tym pierwszym przykłádźie widźisz/ kiedy sámá frákturá w posrzodku będźie/ á ná pierwszey sorćie tylko 1/ to licznik záwsze ná mieyscu zostáie/ á Námięniácz się przekłáda [...]. GorAryt 90.
2. »wkładanie czegoś między warstwy czegoś innego«
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 2) das Durchlegen, das Schichten. [...] 2) stratification; l'action d'entreposer, d'étendre entre ou sous les choses qu'on range lit sur lit. [...] § [...] 2) przekładanie owocu liściem. T III 1668.
3. »przedstawienie, zgłoszenie, przedłożenie (propozycji, planu itp.)«
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 3) Vorlegung, Vorstellung. [...] 3) proposition qu'on fait à qu. [...] § [...] 3) po przełożeniu tych punktów do rady przystąpiono. T III 1668.
4. »zarządzanie, dowodzenie«
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 4) Einsetzung eines Vorgesetzten. [...] 4) l'action de donner à qu. l'intendance ou le commendement de. [...] § [...] 4) przełożenie kogo nad maiętnośćią, nad miastem. T III 1668.
5. »tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi«
 • – PRZYPOWIEŚĆI SALOMONOWE: Przekłádánia IOZEFA DOMANIEWSKIEGO DomPrzyp s. tyt..
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 5) Uebersetzung. [...] 5) traduction, version. T III 1668.
6. »objaśnianie, komentowanie, interpretowanie«
 • – Lubo są rożne opinie Doktorow Tureckich w przekłádaniu ich Zakonu/ ná to się wszyscy zgadzáią/ że ten vchodźi zá człowieká práwowiernego/ co záchowuie pięć Artykułow niżey położonych/ iáko punktá Essentiálne/ y fundámentalne/ ktore powinien kożdy pod sumnieniem pełnić. RicWielJMon 124.
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 6) Auslegung. [...] 6) explication, interprétation. [...] § [...] *6) przekładanie (wykład) rzeczy trudney. T III 1668.
 • – W Prawdźieć mnie piszącemu/ trudno tákie przekłádánia y ápplikácye wypisáć/ gdyż tego więcey się ze zwyczáiu wszyscy vczą/ á niżeli z pismá; iednák ábyś y w tym vkontentowány został/ podáięć tu Fuzy Mordentow/ ábo Not prędkich texty/ ná lewą y práwą rękę vczynione [...]. GorMuz E2v.
7. »preferencja, dawanie czemuś pierwszeństwa«
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 7) Vorzug, Vorziehung. [...] 7) préference. [...] § [...] przekładanie cnoty nad wszystkie bogactwa. T III 1668-1669.
8.  jęz.  »przyimek«
 • Przekładanie, przełożenie. [...] 8) Gram. Präposition. [...] 8) Gramm. préposition. T III 1668.