POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło BARAMKA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło BARANECZEK
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018
BARAN rzecz. m
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.baran
D.barana
C.baranowi
B.barana
N.baranem
Ms.baranie
W.baranie
M.baranowie || barani || barany
D.baranów
C.baranom
B.baranów || barany
N.baranami || barany
Ms.baranach
W.barani
1. »samiec owcy; jagnię; zwierzę ofiarne w judaizmie Starego i Nowego Testamentu oraz w religiach starożytnej Grecji i Rzymu«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. złotej wełny baran:
 • – Kiedy przed Mácoszyną uciekáią zrzędą Brát z Siostrą [Fryksos i Helle] złotey wełny Báráná osiędą. PotPocz 95.
troj. baran czyszczony:
 • – Skop/ báran czyszczony. Veruex [...] Veruex sectarius [...] quod sectus sit. Kn 1006.
 • – Baran czyszczony; skop. ein Schöps. un mouton. T III 23.
troj. baran poświęcenia:
 • – Weźmiesz też piersi z báráná poświęcenia/ ktore należą Aáronowi/ y obracáć je będziesz tám y sám/ zá ofiárę obracánia przed P A N E M/ á to będzie dział twoj. BG Tt Wj 29, 26.
 • BAráná też poświącánia weźmiesz/ y uwárzysz mięso jego ná miejscu świętym. BG Tt Wj 29, 31.
troj. baran nieczyszczony:
 • – Báran niéczyszczony/ Aries [...] vir ouium. Kn 14.
troj. złoty baran:
 • – Druga przyczyná [powstania nazwy herbu Junosza Baran], że był w Kościele Iunony Ten obrzędem Pogáńskiem, złoty Báran rzniony. PotPocz 96.
troj. bibl. baran Abrahamów:
 • Báran Abráhámow. Kiedy iuż iuż, Abráhám ná Ofiárę Bogu, Miał rznąć Syná? pokaże Báran mu się w głogu, Vwikłány zá rogi, z kąd prosto do palu [...] Prosto idzie ná ogień, miásto Izááká. PotPocz 96.
troj. baran zupełny:
 • – Weźmi cielcá jednego młodego/ y dwu báránow zupełnych. BG Tt Wj 29, 1.
troj. całopalenie baranów:
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys. od przysł.:
 • (wariant I):
  Báránie nie mąć wodą. RysProv I, 2.
 • (wariant II):
  – [Poseł Jakub Zieliński do wezyra Hussejma] Nie natoc to nie nato, te wasze zawody Ale tak się zda; nie mąc, zebaranie Wody My iako się raz Boskiey poruczyli dłoni Mamy pewną nadzieię; ze nas ta obroni. PotWoj 133.
przys. od przysł.:
 • (wariant I):
  Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v.
 • (wariant II):
  Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263.
przys.
 • – Zgodá miedzy námi/ iák Wilkom z Bárány. RysProv XVIII, 1.
przys. od przysł.:
 • (wariant I):
  Mow wilku pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10.
 • (wariant II):
  – Ninacz niedba [Osman] naSwiecie: ninacz nie pamięta Iuzby sobie przegraney znami zyczył raczy NiszPokoiu [...] Chociasz tak wiele razy od naszych ukarąn Mow Wilku Pacierz, a on przecię owca, barąn Chce się bic do upasci y umierac nizli Traktowac. PotWoj 169.
przys.
 • – Winien mu/ iák báran wilkowi. KnAd 711.
przys.
 • (wariant I):
  Cáły báran (ábo cáła kozá) i wilk syt niéch będzié. KnAd 55.
 • (wariant II):
  – Dać [ma lekarz] receptę z Galena, ty mu z Miechowity I tak będzie i baran cały i wilk syty. ZbierDrużWir I I, 34.
przys.
 • Miłuié go/ iák wilk báráná. KnAd 506.
przen. przenośnie:
 • – [W satyrycznym liście do wyższego duchownego luterańskiego, w którym autor donosi o bijatyce w zborze podczas nabożeństwa] Waszej wielłebności sługa i baran Matyjasz Doliwski, kantor zboru ewanjelickiego. DolBitKontr 311
 • – Iż powiedziano Piotrowi ś. Pasce Agnos pasce oues, tedy nie tylko/ do łodzi kościołá Chrystusowego [...] zábrał Zydy/ iáko owieczki wybráne [...] ále też wprowádził y bárány/ to iest pogáńskie narody. StarKaz II, 120
 • – Oto masz hárdego człowieká/ iest pásterzem báránow bárzo zuchwáłych/ to iest wiátrow. BirkNiedz 37
 • – Káżdy z drogiey duszy/ Do oney to budki/ Bieży wziąwszy dudki. Chcący widzieć Páná/ Oddáie Báraná: Ná kozłowym rogu Krzyczy gwoli Bogu. ŻabSymf C3 - b
2. »mięso z barana lub owcy, baranina«:
3. »wyprawiona skóra z sierścią z barana lub owcy; wierzchnie okrycie z tych skór, kożuch; podbicie, kołnierz, czapka z tej skóry«:
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • (wariant I):
  – Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v.
 • (wariant II):
  Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
 • (wariant III):
  Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183.
przys.
 • Lis grzeie/ kuná chłodzi/ sobol zdobi/ báran wszy płodzi. RysProv E2v.
przen. przenośnie:
 • – Zcudzozięmiawszy Polki/ o tym zápomniáły ; Ze Polskie ánimusze/ ták futrá sadzáły: Sobol zá stoł/ przed stołem/ dość wcześnie Rysiowi/ Vmknie się Lis/ zá piecem/ mieysce Báránowi. ŁączZwier D2
 • – ■ Panowie Sobolni, kłániaycie się Báránom, Axámicie, Karázyią szanuy [...] Báranie, postáremu się ty Sobolowi kłániay. MłodzKaz iv, 237
4. »herb szlachecki z wyobrażeniem barana; wyobrażenie barana w herbie szlacheckim«:
5. w lm »herb na domu z wyobrażeniem głów baranów«:
6. astr. »jeden z gwiazdozbiorów zodiakalnych; pierwszy znak zodiaku«:
7. zool. »wielka ryba morska; dziw morski«:
8. »machina oblężnicza, taran«:
przen. przenośnie:
 • – Dusze násze [...] Nábuchodonozor/ to iest siedzący w ciemności podeptał ie/ grzechow táránámi/ czy báránámi [...] gdy się sstáły złości grobem. KalCuda 269
9. »urządzenie, na którym wymierzano karę cielesną«:
10. »przyrząd do robienia masła«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Chodzi iák owiéczká/ á tryka iák báran. KnAd 64.
przys.
 • Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv II, 3.
przys.
 • Cáły báran a wilk syt záraz być nié może. KnAd 55.
#

BARAN
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
nazwa osobowa »nazwisko«:
 • – Synow mial trzech, Jędrzeia, Jąna y Marcina, ktorzy od Barana oyca Baranskięmi nazywalisię. TrepNekLib 24v.
Autorka: BR-K
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)