Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JWJM I

skrót od
  JAŚNIE WIELMOŻNY JEGOMOŚĆ
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty graficzne: JWJM || JWJM.
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1747-1756
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M.   jwjm.
B. uż. żyw.   jwjm. ||   jwjm
Znaczenia
»jaśnie wielmożny jegomość«
  • Eiusdem die jadłem obiad u drugiego zastawnika dóbr moich Chrzanowa JM pana Rejbnica, po którym przejeżdżając przez trzeciego zastawnika dóbr moich Puperowa w tenucie WM pana Denhofa, kapitana bywszego w regimencie buławy polnej WKL-go JWJM pana Denhofa, brata stryjecznego lodzonego tegoż, na moment wstąpiwszy, stanąłem w Słucku. RadziwHDiar 28.
  • – To jest, dlaczego Klemens XI ociec święty, JWJM. ksiądz Popławski, biskup inflantski, w Rzymie biskupem świętym nazwany, wielce go sobie poważali. MatDiar 491.

JWJM II

skrót od
  jaśnie wielmożna jejmość
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp D.   jwjm
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Samochętnie spomniany JM pan starosta, na sprawę zarobiwszy w trybunale koronnym, dziś świecić na tymże oczyma do Lublina ruszył się, wygranego niemylnie w nim za mocną protekcją i powinienie dystyngwowaną powagą JWJM pani wojewodziny pomorskiej, matki i dobrodziki naszej, w życiu najjaśniejszego króla jegomości Stanisława heroiną całej Polski nazwanej, spodziewając się skutku. Niepoprawne zródło .