Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHŁOPCAK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CHŁOPCAK, CHŁOPCZAK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chłopcak ||   chłopczak
Znaczenia
»dziecko płci męskiej, młodzik, wyrostek; młody mężczyzna, młodzieniec«
  • – Pytam na przykład Mazurka takiego, co to jest Trójca Święta. [...] Zafrasowany [...], że nie umie, utyskuję ja, aż ojciec jego powiada mi: Dobrodzieju, będzieć on to umiał, boć to jeszcze młody chłopcak, dopieroć to mu dziewiętnasty rok, [...], to jak lepszego [...] najdziemy pana w Podolu, toć ten chłopcak będzie umiał. BrzeżOwRzecz 89.
Przenośnie
  • EST PUER. Co znáczy chłopię ten? znáczy według S. Augustyná lud Izráelski, ktory iáko dziecię, nosił chleb, nie iadł. [...] Pánie ieszcześ tych chlebow nie widział, ryb nie przyniesiono, á ty zásiadáć każesz, á kiedy się też ten chłopczak będzie opierał: nie dam ia mego chlebá, chceli mu się częstowáć, niech z-swego częstuie. A Pan co? zárazem siadać każe.MłodzKaz III, 290-291