Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WMM

skrót od
  WASZMOŚĆ MIŁOŚCIWY  funkcjonujący jak przymiotnik
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty graficzne: WMM || WMM. || W.MM. || W.M.M. || WM.M
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
lp D. m   w.m.m. ||   wm.m
B. ż   wmm. ||   w.mm.
lm M. mos   wmm
D.   wmm.
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – IAko skoro Iego Mć Pan N. doznał wielkiey chęći y łáski W. M. Mćiwego Páná/ á to naprzod przypátrzywszy się dźielnośći/ cnotom/ zasługom przećiwko Rzeczypospolitey zácnej Fámiliey W. M. M. Páná potym też chętney y nieomylney łásce W. M. Mćiwego Paná cżásu świeżego będąc/ doznawszy zátáionych ná on cżás iskier/ chęći zamysłow y vsług swoich/ teraz szeroce rozżarzonych vtulić y pokryć iuż więcey nie możesz Rozmáite stany ludzkie terminy od Bogá sobie náznácżóne máią/ á ták iáko komu Bog co do sercá podał/ tego iuż odmienić nie może. SpiżAkt A2v.
  • – Znáiąc my się Iáśnie Wielmożny KASZTELANIE, á Pánie nász Miłośćiwy, do teyże kondicyey sublunarium, á chroniąc się, suspectam záwsze et fatalem singularitatem: tey drobney Prace nászey, ktorą prezentuiemy z vniżonym áffektem, et statuimus in conspectu Wm. M Páná, chcąc sobie ná osobliwszą zárobić łáskę, miłośćiwe oko, drobney mowie pracy máłey Kśiążeczki, imitati naturam, ktora maximarum rerum, minima voluit esse principia: zá sczegulnego, osobliwego, obieramy Protektorá, sczęśliwi niż Platonici iegoż vmbrosam Platanum. DelicWłos 4-5.
  • – Iako tedy mowię że Niewięm na co się przygodzi ten Iurament ktorego WMM Panowie po mnie potrzebuiecie. PasPam 122.
  • – A ieżeliby kiedy vitio ulomnośći ludzkiey zadrzymáć się albo przy tępić ochoty dostáło/ wzbudźi mię záraz i iak znowu zaostrzy sumnienia powinność/ chwały Bożey żárliwość/ Maiestatu WKM. i praw Oyczystych amor et timor, WMM. stárszych i młodszych Bráći tu przytomnych i odległych braterska o ktorą proszę przestrogá/ álbo i swobodny/ ná ktory zárabiáć niechcę/ głosu wolnego okrzyk. PisMów II 74.
  • – Było dość árgumentow, WMM. Pánnę przyiáćielskiemi przywieść explikácyámi, áby przykłádem iey: y insze zácnych Mátek Cory, (ktorym łátwo ięzykiem Francuskim, gádáć y konwersowáć, ále trudno nád Xiążką pośiedźieć) bráły pochop do nie prożnowánia, y rozmierzone miáły zábaw niewinnych czasy, ták, iáko w punktuálnym rozporządzeniu onych, W. MM. Pánnę nie bez wielkiego zbudowánia się, uwáżálismy; ále żádne naygruntownieysze nie przemogły rácye, boś się widzę usadźiła, práwdźiwą Xiężney Iey Mośći Siostry swoiey, być imitácyą, z ktorą dźiedźiczná nátury connexya, y przyrodzoná humorow sympátyá, rowny skutek pokázáć chćiáłá, bo toż samo, y Xiężna Iey Mość uczyniłá, kiedy trzy Tomy Historyi pewney, z Fráncuskiego ięzyká ná Polski, osobliwą prácą, y nie wyexplikowáną pilnośćią wytłumaczoney, z ktorey dość by było czytáiącym upodobánia, wydáć ná świat nie chćiałá. ScudZawiszHist 3-4.