Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

M I

skrót od
  MIŁOŚCIWY
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty graficzne: M || M.
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy gramatyczne
lp D. ż   m
W. ż   m. ||   m
lm C.   m
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – [...] i żartem spytam ausknechta, który nam u stołu posługował, jeśliby umiał po polsku? Odpowiedział mi tymże językiem: „Tak trochę mpanie.” PacOb 29.
  • Praesenti statui Reipublicae Cało wierny, Ich W. M. moym M Panom, vprziymie życzliwi Brat, y sługá. Hieremias Bieleiowski. BielejObrona 7 nlb.
  • – Ale wszystkie te w iedney osobie twoiey MPánie Woiewodo Poznański z kompendyowane Antecessorow decora teraźnieysze widzą lata. DanOstSwada 27.
  • – Nie masz czego baśliwym zazdrościć wymysłom, w pięknych słońca pokoiach zápisuiącym Xiężyca cunas et ortum, bo wiemy dobrze, że Herbowny IeyMci MPánny Xiężyc, nie tylko się bez słoneczney nigdy nie obchodził iasności, ale go zaraz primo á limine vitae, nutrix Aula fovet. DanOstSwada 48.
  • M. Panie Niewiem czy było wiadomo W. M. Panu przywiązanie moie do godney wielce osoby Jmć. Panny Doroty na Grygach y Wykwintach Kryglewniczowey. Monitor 62.
Odsyłacze

M II

skrót od
  MOŚĆ
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M.   m
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Zácżym Iey M Pánná N. ták do vchronienia sie dekretu Bożego nieprzstępny wyrok widząc/ y to że wszytkei záćiągi chęći/ y vprzeymośći od iego sámego/ iáko od nayprzednieyszego zgody y zobopolney miłośći sprawce/ pochodzę. SpiżAkt Bv.
Odsyłacze