Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIESZCZKA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MIESZCZKA, MIESCZKA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: ante 1603
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   mieszczka ||   miesczka
D.   mieszczki
C.   mieszczce
B.   mieszczkę
liczba mnoga
M.   mieszczki
D.   mieszczek
C.   mieszczkom ||   miesczkom
N.   mieszczkami
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Tegoż czasu Malcherową, mieszczkę krakowską, białogłowę w lat ośmidziesiąt, o żydowską wiarę spalono na rynku w Krakowie, na co patrzyłem. GórnDzieje 150.
  • 29 iulii. Anna Szumerowa miesczka lwowska oddała votum srebrne, twarz, ofiarowawszy się w ospie ku obrazowi temu. InwDomLwowGęb 326.
  • – Nuż ná on czás był tám jákiś gorliwy y surowy Burmistrz M. Cato, ktory pysze był w głowę Nieprzyjaćielem; y stárał śię niezmiernie o to/ żeby oná pychá byłá szyję złamáć mogłá; y dlategoż nákazał pewny szácunek/ ktory od pychy dawáć muśieli/ dozwalájąc Miesczánom y Miesczkom/ Młodźieńcom y Pánnom/ tákie y owákie kosztowne stroyne száty nośić/ tylko że ták á ták wiele od nich dawáć muśieli. GdacPrzyd 33.