Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BADANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   badanie
D.   badania
N.   badaniem
liczba mnoga
B.   badania
Znaczenia
1. »wypytywanie, śledztwo«
  • Bádánie/ Disquisitio [...] Discussio [...] Inquisitio, inuestigatio [...] Examinatio [...] Scrutatio [...] Requisitio [...] Scitatio. Kn 11.
  • – Dowiádowánie się/ vide Bádánie. Kn 143.
  • – Nie trzebá [...] nikogo ná torturę (ná męki) bráć dla bádánia y wywiádowánia się prawdy: Wino (pijáństwo) zdradza (objáwia) tájemnice. GdacPan 8.
2. »dociekanie, studiowanie, zgłębianie«
  • – Iáko się wda [człowiek] w głębokie bádánia/ tedy wielkość táiemnic zátłumi miáłki rozum iego/ ták że nic zrozumieć nie mogąc/ nic potym wierzyć nie będzie. StarKaz II, 7.
  • – Wydworne badanie miałobyć się nadać ale żeś Totumfacki, tedyć wiedzieć totum iest nie od rzeczy. AndPiekBoh 149.
  • Badanie Erforschung. KellGram 227.