Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MINER

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MINER, MINIER
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   miner
N.   minierem
liczba mnoga
M. uż. osob.   minierowie
D.   minierów
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Potym zaraz posłany od Krola Miner do nich przyiachał y podpisany Pokoy im przyniosł, w ktorym się docżytali, ze trzeba dac dwoch Wielkich Panow w Zastaw Hanowi nim mu sto Tysięcy wyliczą, bo ieżeliby go ta summa niedoszła, tedy on z prożnemi rękoma od Zbaraza nie poydzie. HistBun 16.
  • – Chodzili po nim do pocałowania ręki pańskiej indzinierowie i minierowie cesarza jm., który z nim do Moskwy jadą. SarPam 341.
  • – Jan Delati Kápitan w woysku Litewskim, w expedycyách Moskiewskich y Kozáckich doznaney odwagi y męstwá, nobilitowány ná seymie 1662. Const. fol. 22. ktoremu przydáią, że był Minierem, y że gdy minę do Zamku Wileńskiego zapalał, z dźiałá mu rękę ustrzelono. NiesKor II 36.