Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAARAS

rzecz.
m
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   baaras
D.   baarasa
N.   baarasem
Etymologia
Baaras 'nazwa doliny na płn. od Jerozolimy'
Znaczenia
 bot.  »egzotyczna roślina silnie trująca; Aglaophondes, Cynospastus«
  • – Baczyć możemy/ że ma coś społeczności [rosiczka] z Cynospástem Eliánusowym/ ábo z Báárásem Zydowskim. SyrZiel 332.
  • – Z tego opisánia Iozephowego Báárásá/ vczynili szálbierze y mátácze/ po świecie sie tułáiący/ báśni/ przyszywaiąc go do Pokrzyku swego. SyrZiel 336.
  • BAARAS od Syreniusza Medyka wytłumaczony Płomyk, ináczej się zowie AGLAOPHONDES, u Eliana CYNOSPASTUS. Jest to Ziele pod Jerozolimą od strony Pułnocney na Dolinie Baaras zwaney, rodzące się [...] Jest barwy płomienisto ogniowey: swieci wieczorem tylko, iako Zwierzęca Gwiazda: gdy kto zbliżá się do niego, zniknie. ChmielAteny I I, 638.