Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKTORAT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aktorat
D.   aktoratu
B. uż. nżyw.   aktorat
N.   aktoratem
Ms.   aktoracie
liczba mnoga
M. uż. nosob.   aktoraty
D.   aktoratów
B. uż. nosob.   aktoraty
Ms.   aktoratach
Etymologia
śr. łac. actoratus
Znaczenia
1.  prawn.  »sprawa sądowa; pozew«
  • – Pytałem sie kto aktorat wyniosł Odezwał się Im P Hetman iz Ia dla Awantazu Samychze Imsciow Panstwa. SapANot 92.
  • – Był ImC Dobr[odziej] Ociec moy u mnie ktory deklarował procedować iednym Aktoratem zemną Prz[eciw]ko Im Pana Kaszyca y IchmCm PPm Pienickim. SapANot 100.
  • – Uformował przeciwko mnie pięć aktoratow, [...] żeby mię tylko tym pieniactwem wniwecz obrocił [przeciwnik p. Załuskiej]. DanOstSwada II, 74.
  • – [Kanclerz] czyni się niewinnym, a broni nam przy naszym aktoracie, przeciwko sobie wyniesionym, obwarowania honoru, więc nasz honor atakuje. MatDiar I, 586.
Przenośnie
  • Pretensye wzaięmne Białogłowskiego do Męskiego Stanu, z Aktoratu ich Wywiedzione.GorzWol 59
2.  prawn.  »wpisanie sprawy do akt; dokument«
  • – Upraszałem [...] zeby aktoraty z Ichm PP korsakami y Ichm PP kaszycami nie tak w bliski Regestr ale daleki Ingrossowane były. SapANot 137.
  • – Gdy Zaczną Zpoczątku Wołać tylko 4. Aktoraty mieni bydz, IEym Zamoyskiey Ordynatowey drugi [...] do ktorego Aktoratu tylko wpisow 11. SapADiar 65.
  • – Skasowano te nowo wpisane aktoraty i jeszcze atendentów tych spraw nam przeciwnych pokarano. MatDiar I, 134.