Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKTORKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aktorka
D.   aktorki
C.   aktorce
N.   aktorką
liczba mnoga
M.   aktorki
D.   aktorek
Znaczenia
1.  prawn.  »ta, która wnosi sprawę przed sąd, powódka«
  • – Posłałem Pozew ImP Nowosielskiego [...] y samey IEymci jako Aktorki kturzy zapozywaio Odobra. SapANot 142.
  • – Sprawa trzecia - Między Rozą Kiczmalanką, aktorką, osobiście, a Michałem Kiczmalikiem bratem iey, pozwanym osobiście. KsKasUl I, 405.
  • Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
  • – Zaliła się pomieniona aktorka [Regina Budzinka], iż, naszedszy ią na dom, nawołał [sąsiad] na nię: ty taka a taka czarownica. KsKrowUl I, 641.
  • DEMANDERESSE [...] Celle qui demande [...] STRONA powodna w prawie. Aktorka. DanKolaDyk I, 437.
2.  prawn.  »podsądna, oskarżona«
  • – 2 da inqvisitio aktorki Maruszki ratione dziecięcia urodzonego czyli było żywe albo nie. AktaMusz 75.
Przenośnie
  • Nie śmie odetchnąć dopieroż przemowić, Bo wie że ona Aktorką tey sprawy [dusza przed sądem Bożym].DrużZbiór 406
3. »właścicielka«
  • – Ja [...] teyto Actorką zostawszy sumy A doznawszy przy miłym synu moim starszym [...] ochotnych posług y w zaszłych mych leciech przystoynego Uszanowania [...] tę sumę [...] synowi memu [...] daruię. DekrŻmud 225-225v.
4. »kobieta grająca rolę w przedstawieniu teatralnym«
  • ACTRICE [...] Quae agit partem aliquam (in Comoediis) AKTORKA spiewaczka na komedyi. DanKolaDyk I, 37.