Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BUDOWNICTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
lp M.   budownictwo
D.   budownictwa
Znaczenia
1. »nauka budowania, sztuka budownicza, architektura«
  • – W tym krotkim pismie [...] do niebá y zwyczaiu Polskiego stosowane y łácne barzo Reguły Budownictwá krotko podawam. NaukaBud 5.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • budownictwo wojenne:
    • Architectura Militaris to iest Budownictwo Woienne Albo Obwarowanie Zamkow Miast y mieysc roznych. NarArch karta tyt..
  • budownictwo domowe:
    • – Wielki w tym błąd ludzi pospolitych, ktorzy lada wałmistrza co wał kopie albo co trochę rozmiaru umie, lubo budownictwa woiennego, albo domowe[go] Indzienierem nazywaią. NarArch 79.
2. »urząd budowniczego«
  • – Pierwsze wystawił murowáne Amphitheatrum in gratiam Augusta Cesarza [...] Taurus będąc ná funkcyi AEdilitatis, to iest Budownictwá Roku po záłożeniu Rzymu 725. ChmielAteny II 90.