Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALABASTROWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. m   alabastrowy
ż   alabastrowa
n   alabastrowe
D. ż   alabastrowej ||   alabastrowy
B. m nżyw   alabastrowy
n   alabastrowe
N. ż   alabastrową
Ms. ż   alabastrowej
lm M. nmos   alabastrowe
D.   alabastrowych
B. nmos   alabastrowe
Ms.   alabastrowych
Znaczenia
1. »zrobiony z alabastru«
 • – Korzeń biały/ á iáko Alábástrowy łsnący/ ná pálec wzmiąsz [ma omieg]. SyrZiel 1381.
 • Alábástrowy słoiék/ z álábástru. Alabaster [...] alabastru[m] [...] Onyx [...]. Kn 5.
 • De Gemmis [et] Lapidibus Alabastrites [...] praeciosis Alabastrowy. GuldOn 38.
 • – Koscioł wysoki ani dościgniony, Okięm, ni zadną ręką urobiony, Ale z natury iedno własne ciało Alabastrowe w nim się wydawało. OblJasGór 141v.
 • – W Rzymie Miasto Gałeczek i paciorkow szklanych, zazywaią paciorkow alabastrowych. SekrWyj 61.
 • – Paciorki alabastrowe okrągłe, tu i owdzie po bokach zpiłuią na nierowności, według upodobania. SekrWyj 61.
 • – Grob Ernesta An. Colen. z Miedzi wszytek robiony. Ambona Alabastrowa sliczną sztuką. SobTDzien 17v.
 • – Dwa słupy w ołtarzu, gdzie Venerabile, alabastrowe, bez spajania z jednéj sztuki [w kościele św. Marka w Wenecji]. ZawiszaPam 80.
 • – [...] kolumny porfirowe, marmurowe, alabastrowe, misterném wyrabiane rznięciem [w pałacu, którego właścicielem był don Livio Odescalchi]. ZawiszaPam 96.
 • Cyborium wielkiego Ołtarza iest ná czterech kolumnách alabastrowych. ChmielAteny II 184.
 • Alabastrowy. Albastern. d'albatre. T III 4.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • maść alabastrowa (sz. zm.):
  • – Przystąpiłá do niego [Jezusa] niewiástá/ májąca słojek álábastrowy máści bárzo kosztowney. BG Mt 26, 7.
  • – Przystąpiła do niego [Jezusa] niewiástá máiąca słojek Alábástrowey máści bárzo kosztowney/ y wylałá ią ná głowę iego gdy siedział u stołu. KalCuda 126.
  • – Oleiek z ziarkow brzoskwiniowych z maścią alabastrową zmięszany [...] pomoc ci przyniesie. BeimJelMed 126.
  • – Powierzchownie maść Alabastrowa na skorce miękkiey roztarta y na boleiące mieysce przyłożona wielce pomaga. BeimJelMed 203.
Przenośnie
 • Poddymając na piersiach przystuły, Czegom pragnął żyw, w tej alabastrowej Jaskini czekać będę formy nowej.MorszAUtwKuk 171
2. »biały jak alabaster«
 • – Antymoniowy/ [...] sed ad colore[m] alludit [...] iákoby álábástrowy. Kn 7.
 • – I usta masz rubinowe, I rzędy zębów perłowe, I ciało alabastrowe. MorszAUtwKuk 18.
 • – Ciało z pieszczonych lilij ułożone Niebiosa same na zazdrość budziło, Alabastrową cerą ozdobione [u Pirama]. LubSPir 6.
 • – Dodáie uśpioney Sen wdzięku twarzy, á dla odrzuconey Z gorącá száty, od piersi y szyie Alábástrowey: blask na koło bije [o Wenerze]. ClaudUstHist 49-50.